Co zrobić, by nie spłacać długów męża lub żony?

Co musisz zrobić, by nie spłacać długów męża lub żony

Twój mąż (lub żona) to utracjusz lub finansowy ryzykant? Pomyśl o zabezpieczeniu się przed spłacaniem za niego należności i utratą majątku.

Wspólny majątek małżonków


Do obojga małżonków należy majątek, którego dorobili się po ślubie. Jeśli jedno z nich nie spłaca długów zaciągniętych w banku lub od osób prywatnych, komornik ma prawo ściągnąć należności z majątku wspólnego małżonków. Oboje zapłacą też zaległe podatki (z odsetkami) i obowiązkowe składki ZUS. 

Długi bez wiedzy i zgody...

Jeśli jedno z małżonków narobiło długów, a drugie o tym nie wiedziało, komornik może sięgnąć tylko po osobisty majątek dłużnika. Gdyby jednak nie wystarczyło go na zwrot należności, wierzyciele mogą wystąpić do sądu o podział majątku małżonków.
Uwaga! Kiedy sąd go dokona, będą mieli prawo odebrać to, co im się należy, z części, która przypadnie dłużnikowi.

Na pomoc... separacja...

Gdy małżonek notorycznie pożycza pieniądze i ich nie oddaje, możesz uniknąć spłacania za niego długu, decydując się na separację.
Uwaga! W momencie jej ogłoszenia automatycznie powstaje rozdzielność majątkowa, ale uwaga: separację musi ogłosić sąd. Gdy małżonkowie sami podjęli decyzję o rozstaniu, byłoby ono nieformalne i nie miałoby skutków prawnych.
Wierzyciele mogliby więc nadal domagać się, od obojgu zwrotu tego, co im się należy.

Zaległe składki i podatek

ZUS i urząd skarbowy są wierzycielami uprzywilejowanymi i jeśli któryś z małżonków popadnie w długi podatkowe albo będzie zalegał ze składkami ZUS, instytucje te upomną się o zwrot należności nie tylko z majątku dłużnika.
Uwaga! Sięgną także po wspólną własność małżonków, czyli po majątek, którego dorobili się w czasie trwania małżeństwa, łącznie z wynagrodzeniem za pracę każdego z nich.

Podział majątku wspólnego

Gdy jedno z małżonków prowadzi ryzykowną działalność finansową, warto rozważyć podział majątku. W razie kłopotów długi będą ściągane tylko z dóbr tego, kto w nie popadł.
Uwaga! Podziału należy dokonać, zanim małżonek się zadłuży.
Zniesienie wspólności majątkowej, gdy długi już są, nie chroni przed ściąganiem ich z obojga.
Wierzyciele muszą wiedzieć o rozdzielności majątkowej

Aby rozdzielność majątkowa chroniła przed spłatą długu współmałżonka, wierzyciele muszą wiedzieć, że podział majątku został dokonany.
Uwaga! Trzeba ich zatem poinformować od razu, gdy małżonek prosi ich o pożyczenie pieniędzy. Aby wierzyciele nie wyparli się, że wiedzieli o intercyzie, najlepiej poinformować ich o niej na piśmie, poprosić o jego poświadczenie i zachować kopię dla siebie.

Długi w spadku

Jeśli dopiero po śmierci małżonka dowiesz się, że odziedziczyłeś po nim długi, możesz odrzucić spadek lub przyjąć go z dobrodziejstwem inwentarza. Wtedy za wcześniejsze zobowiązania zmarłego odpowiesz tylko do wysokości majątku, który zostawił Ci w spadku.

Nie będziesz musiał dopłacać z własnej kieszeni. 

Komentarze

Popularne posty