Jak sprawdzić swoją historię kredytową w BIK?

Jak sprawdzić swoją historię kredytową BIK

Biuro Informacji Kredytowej gromadzi  i udostępnia dane na temat wszelkich zobowiązań kredytowych klientów (indywidualnych oraz przedsiębiorców) banków, SKOK-ów i firm pożyczkowych. Dane przechowywane w bazie BIK to dane zarówno pozytywne (kredyty spłacane terminowo) jak i negatywne (z opóźnieniami w spłacie).

Każdy może sprawdzić swoją historię kredytową w BIK. W przypadku, gdy dane okażą się niepoprawne lub nieaktualne, to instytucja, która je do BIK przekazała jest upoważniona do ich poprawienia na pisemny wniosek swojego klienta.

Czy Twoje dane mogą trafić do BIK?

W pierwszej kolejności dane trafiają do BIK, kiedy składasz w banku, SKOK-u lub firmie pożyczkowej wniosek o kredyt lub pożyczkę. Gdy stajesz się ich właścicielem, dane o regulowaniu przez Ciebie spłat przekazywane są do BIK regularnie, co najmniej raz w miesiącu aż do momentu spłacenia kredytu bądź pożyczki.

Jakie informacje znajdują się w BIK?

Do BIK przekazywane są: 
 • Twoje dane osobowe, 
 • dane dotyczące zobowiązań wobec banków, SKOK-ów i firm pożyczkowych współpracujących z BIK, takie jak: data powstania, rodzaj zobowiązania, okres spłaty, waluta, 
 • informacje o zadłużeniu, 
 • historia spłat.
Uwaga! Informacje przetwarzane w BIK dotyczą przede wszystkim: kredytów na zakup towarów, usług i papierów wartościowych, kredytów niecelowych i studenckich, kredytów mieszkaniowych i pracowniczych, a także kredytów odnawialnych, karty detalicznej, karty kredytowej, karty debetowej oraz limitu debetowego w ROR, a także kredytów przez Ciebie poręczonych.

Co to jest historia kredytowa w BIK?

Historia kredytowa w BIK to informacje o tym jak regulowałeś spłaty swoich kredytów i pożyczek. Każdy z nas ma więc wpływ na to, jak będzie wyglądała jego historia kredytowa. Jeśli kredyt spłacamy terminowo, w BIK znajdują się dane pozytywne. Jeśli jest spłacany z opóźnieniem, w BIK znajdą się również dane negatywne (opóźnienie dłuższe niż 60 dni).

Historia kredytowa to najlepsza rekomendacja, która może pomóc Ci uzyskać:
 • lepsze warunki finansowe np. niższe oprocentowanie kredytu, 
 • skrócenie lub uproszczenie procedur udzielania kredytów, 
 • obniżenie opłat i prowizji.  

6 zasad budowania dobrej historii kredytowej w BIK

1. Spłacaj swoje kredyty w terminie To najważniejszy element budowania dobrej historii kredytowej.

2. Monitoruj swoją historię kredytową w BIK, aby mieć nad nią kontrolę W ten sposób wychwycisz każdą nieprawidłowość.

3. Korzystaj z kredytów na drobne rzeczy W ten sposób budujesz swój obraz rzetelnego kredytobiorcy, jeśli nie masz historii kredytowej w BIK, jesteś dla banku anonimowym kredytobiorcą.

4. Wyraź zgodę na przetwarzanie danych o spłaconym kredycie. Umożliwisz dostęp kredytodawcom do swojej dobrej historii kredytowej w BIK.

5. Mierz siły na zamiary Nie bierz zbyt wielu kredytów i nie spłacaj jednego drugim, można w ten sposób wpaść w pętlę zadłużenia

6. Rozmawiaj z kredytodawcą Jeśli masz problemy ze spłatą kredytu, ustal z bankiem nowe zasady spłaty.

Jak długo BIK może przetwarzać Twoje dane?

Jeśli zobowiązanie spłacałeś terminowo  - Twoje dane przetwarzane były w BIK od chwili ich przekazania do BIK, aż do wygaśnięcia zobowiązania.

Jeśli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych po spłacie kredytu lub pożyczki, są one udostępniane bankom, SKOK-om i firmom pożyczkowym w celu oceny Twojej zdolności i wiarygodności kredytowej. Dobra historia kredytowa w BIK działa na Twoją korzyść.

Dane mogą być przetwarzane również bez Twojej zgody przez okres 5-letni, jeśli spełnione są łącznie następujące warunki:
 • zobowiązania były spłacane przez Ciebie z opóźnieniem dłuższym niż 60 dni, 
 • upłynęło 30 dni od momentu poinformowania Ciebie przez bank czy SKOK o zamiarze przetwarzania danych  bez Twojej zgody.
Dodatkowo na mocy nowelizacji ustawy Prawo bankowe dane dotyczące zobowiązań wszystkich klientów mogą być przetwarzane w BIK przez okres 12 lat od dnia wygaśnięcia zobowiązania, dla celów stosowania przez banki metod statystycznych. Przetwarzanie danych w tym celu nie wymaga zgód klientów.
Uwaga! To czy pozytywne informacje o Twoich spłaconych zobowiązaniach będą dostępne dla instytucji finansowych zależy od Ciebie. Dlaczego? Ponieważ możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie informacji o spłaconych kredytach i pożyczkach.
Możesz to zrobić w każdej chwili, np. w momencie podpisywania umowy kredytu, w trakcie jego spłacania, a także już po spłacie. Jeśli nie wyrazisz zgody będziesz dla banków anonimowy i możesz mieć zdecydowanie mniejsze szanse na uzyskanie korzystnych warunków kredytowych w przyszłości.

Zgody możesz udzielić w banku, SKOK-u lub firmie pożyczkowej, w której bierzesz lub brałeś kredyt oraz w Centrum Operacyjnej Obsługi Klientów BIK.

Sprawdź swoje dane w BIK

Jeśli przygotowujesz się do wzięcia kredytu, spłacasz kredyt bądź jesteś poręczycielem warto sprawdzić historię kredytową w BIK.

Można to zrobić poprzez portal BIK Wystarczy potwierdzić swoją tożsamość i wybrać produkt, który Cię interesuje. Produkty dostępne są w ramach trzech różnych kont: Próbnego, Podstawowego i Premium. Najpierw musisz zarejestrować się, wybrać preferowane przez Ciebie konto i potwierdzić swoją tożsamość w portalu BIK.

Potwierdzenie tożsamości jest konieczne ze względów bezpieczeństwa – Twoje dane kredytowe mogą być udostępnione tylko Tobie. Twoje konto zostanie aktywowane dopiero po tym, kiedy portal BIK będzie miał pewność, że jesteś tą osobą, za którą się podajesz.

Jakie korzyści daje sprawdzanie swojej historii kredytowej w BIK?

Historię kredytową w BIK warto sprawdzać z kilku ważnych powodów:
 • przygotowanie do wizyty w banku, 
 • monitorowanie poprawności danych, 
 • sprawdzenie oceny punktowej (scoringu), 
 • ochrona przed kradzieżą tożsamości, 
 • potwierdzenie wiarygodności i rzetelności.
Każdy może posługiwać się swoim „certyfikatem solidności” w różnych sytuacjach wymagających zawarcia umowy lub potwierdzenia swojej wiarygodności, takich jak:
 • kupno samochodu, 
 • wynajęcie mieszkania,
 • zawarcie umowy o pracę, 
 • ubieganie się o kredyt za granicą.

Co to jest Profil Kredytowy Plus w BIK?

Profil Kredytowy Plus to interaktywny raport BIK zawierający szczegółową historię Twoich zobowiązań kredytowych przetwarzanych przez BIK oraz wyliczaną na jej podstawie ocenę punktową.

Masz dostęp do swoich aktualnych danych w dowolnym momencie:

Gdy ubiegasz się o kredyt, możesz poznać punktową ocenę swojej wiarygodności kredytowej (tzw. scoring), zanim pójdziesz do banku.

Gdy odmówiono Ci kredytu, możesz sprawdzić, czy to historia kredytowa była tego powodem.

Gdy poręczyłeś kredyt, możesz na bieżąco kontrolować, czy spłacający wywiązuje się ze swoich zobowiązań i nie psuje Twojej dobrej opinii w bankach.

Profil Kredytowy Plus pozwala Ci też na bieżąco kontrolować, czy bank przekazuje do BIK dane zgodne ze stanem faktycznym i interweniować, jeśli coś się nie zgadza.
Na czym polega działanie Alertów BIK?

Z Alertami BIK kontrolujesz na bieżąco bezpieczeństwo swojej historii kredytowej. Jeśli tylko pojawią się jakieś niepokojące informacje, wyślemy Ci od razu SMS lub mail.

Za każdym razem, kiedy na Twoim lub poręczonym kredycie pojawi się opóźnienie, zostaniesz poinformowany o zaistniałej sytuacji.

Za każdym razem, kiedy wpłynie wniosek kredytowy na Twoje nazwisko, otrzymasz o tym informację, co skutecznie ochroni Cię przed ewentualnym wyłudzeniem.
Uwaga! Alerty BIK to prosty sposób, by chronić swoją dobrą historię kredytową.

Co zrobić w momencie otrzymania Alertu Strażnik Kredytu?

Jeśli otrzymałeś taki Alert BIK, oznacza to, że instytucja finansowa zapytała właśnie o Twoje dane, w związku ze złożonym wnioskiem kredytowym. Złożenie zapytania do BIK jest standardowym elementem procedury kredytowej.

Jeżeli wniosek ten został złożony przez Ciebie osobiście, ponieważ właśnie ubiegasz się o kredyt lub zgodziłeś się poręczyć komuś kredyt, nie ma powodu do niepokoju. Nie musisz podejmować żadnych kroków. Alert jest dla Ciebie dodatkowym potwierdzeniem, że Twój wniosek jest rozpatrywany. W ten sposób może zweryfikować pracę swojego doradcy kredytowego.

Jeśli natomiast w ostatnim czasie nie składałeś takiego wniosku, nie kupowałeś niczego na raty ani nie poręczałeś nikomu kredytu, istnieje ryzyko, że ktoś próbuje wyłudzić kredyt na Twoje dane. Jest to szczególnie prawdopodobne, jeżeli ostatnio lub w przeszłości zgubiłeś swój dowód osobisty lub został on skradziony. Jak najszybciej skontaktuj się z BIK, dzwoniąc pod numer 22 348 4444. 

Komentarze

Popularne posty