Ubezpieczenia dla osób 50+

Jakie ubezpieczenia dla osób 50+?

Wybierając towarzystwo ubezpieczeniowe, powinieneś kierować się tym, od czego chcesz się ubezpieczyć. Ważna jest także wysokość składki. Warto też wiedzieć na co musisz uważać, podpisując umowę.

Ubezpieczenie od kosztów pogrzebu

Pod tą nazwą kryje się ubezpieczenie na życie. Jest zawierane z myślą o bliskich - dzięki niemu masz zyskać poczucie, że przynajmniej o pieniądze na pogrzeb nie będą się martwić. 
Uwaga! Wysokość wypłaty zależy od sumy, na jaką zawrzesz ubezpieczenie (tzw. sumy ubezpieczenia), od tego też zależy wysokość składki. Jako uposażonych (osoby, którym towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaci pieniądze po Twojej śmierci) możesz wskazać jedną lub więcej osób - warto powiedzieć im o zawartej umowie, przekazać nazwę ubezpieczyciela i numer polisy.

Na co musisz uważać przy ubezpieczeniu?

1. Brak badań lekarskich - reklamy informują, że podpisanie polisy "nie wymaga badań lekarskich". To prawda, ale... W Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (tzw. OWU) często zawarte są wymogi dotyczące stanu zdrowia.
Uwaga! Dokładnie je przeczytaj, bo są tam zapisane sytuacje, w których ubezpieczyciel może nie wypłacić odszkodowania, bp. jeśli w okresie pierwszych 36 miesięcy trwania umowy pacjent umrze z powodu choroby zatajonej, tzn. takiej, która była wymieniona w OWU, a on się do niej nie przyznał.
2. Pozornie błahe słowa - koszt ubezpieczenia "już od złotówki dziennie"! Haczyk tkwi w słówku "od".  Najniższa składka to gwarancja wypłaty 5000 zł. I to pod warunkiem, że ubezpieczający nie przekroczył 70. roku życia, bo w przeciwnym razie wysokość stawki rośnie nawet dwukrotnie.

Podobnie, gdy chcesz ubezpieczyć się na większa kwotę.

Ubezpieczenie na wypadek choroby

Dla osób powyżej pięćdziesiątego roku życia to zwykle dodatkowa opcja przy umowie na życie. W przypadku ciężkiej choroby możesz liczyć na wypłatę np. 75% sumy ubezpieczenia (ta wypłata nie zmniejsza kwoty wypłacanej po Twojej śmierci).
Uwaga! Składka jest jednak wyższa niż przy ubezpieczeniu na życie od kosztów pogrzebu.

Na co musisz uważać przy ubezpieczeniu?

1. Okresy karencji - to nazwa zapisów przewidujących, ze w okresie np. od dwóch lat pełna suma odszkodowania zostanie zostanie wypłacona tylko w przypadku zgonu na skutek nieszczęśliwego wypadku. W innej sytuacji zostaną jedynie zwrócone składki.

2. Na wyłączenia - zapis, na podstawie którego ubezpieczyciel odmowy wypłaty. Np. gdy u osoby ubezpieczonej w okresie 2 lat przed podpisaniem umowy wykryto wymienioną w zapisie chorobę - np. cukrzycę, nadciśnienie.

Ubezpieczenie mieszkaniowe

Od pożaru, włamania warto się ubezpieczyć, ale od powodzi niekoniecznie - to zależy, czy w miejscu Twojego zamieszkania takie ryzyko istnieje.
Uwaga! Im mniej opcji dodatkowych, tym lepiej (np. niewiele osób potrzebuje ubezpieczenia id skutków katastrofy lotniczej).

Na co musisz uważać przy ubezpieczeniu?

1. Wymagane zabezpieczenia - niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe dokładnie określają, jakiego rodzaju drzwi lub zamki powinny być zamontowane w mieszkaniu. Jeśli mas inne, składka może być dużo wyższa.

2. Obowiązkowe przeglądy - np. kominiarski, gazowy czy instalacji elektrycznej. Ich brak w razie np. pożaru spowodowanego awarią instalacji może być podstawą do odmowy wypłaty odszkodowania!
Uwaga! W ciągu 30 dni masz prawo odstąpić od umowy, jeśli umowa ta została zawarta na dłużej niż pół roku. Za okres podlegania ubezpieczeniu należy odprowadzić część należnej składki. Prawo odstąpienia jest zagwarantowane przez art. 812§4 Kodeksu cywilnego.
Inne ubezpieczenia

Ubezpieczenia standardowe

Te ubezpieczenia są tworzone dla młodszych osób. Obejmują wiele zapisów, które dla osób po pięćdziesiątym roku życia są nieprzydatne.
Uwaga! Dlatego musisz dokładnie przeczytać Ogólne Warunki Ubezpieczenia. Jeśli w ofercie znajduje się opcja, która Ciebie ni dotyczy, możesz negocjować jej wyłączenie, a więc też obniżenie składki.

Ubezpieczenie od utraty pracy

To ubezpieczenie nie ma sensu, jeśli jesteś emerytem lub w okresie ochronnym: niepotrzebne jest Ci też zabezpieczenie na wypadek urodzenia dziecka.

Ubezpieczenie kapitałowe

To forma oszczędzania. Umowa zawierana jest np. na 10 lat, na tzw. kwotę minimalną. Na pewno nie dostaniesz mniej, ale możesz dostać więcej, bo składki są inwestowane.

Minusy to duże opłaty za obsługę w niektórych ofertach oraz wysokie składki - opłacalne, jeśli inwestycje się powiodą, niekorzystne, gdy dostaniesz tylko kwotę minimalną. 

Komentarze

Popularne posty