Poradnia leczenia bólu NFZ

Poradnia leczenia bólu NFZ - komu przysługuje leczenie bólu i jak to załatwić?

Skuteczną terapię przeciwbólową może prowadzić lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) lub lekarz specjalista poprzez:
Uwaga! Lekarz POZ może wypisać receptę na niektóre specjalistyczne leki przeciwbólowe, skierowanie do fizjoterapeuty lub do przychodni leczenia bólu.   

 Jak otrzymać skierowanie do poradni leczenia bólu w ramach NFZ?

Skierowanie do poradni leczenia bólu może wystawić zarówno lekarz POZ jak i specjalista (np. ortopeda, neurolog). Nie są potrzebne żadne badania.
Uwaga! Jeśli zgłaszasz przewlekłe dolegliwości, lekarz powinien wystawić skierowanie na Twoją prośbę. Takie skierowanie powinieneś dostać również wtedy, gdy dotychczasowe leczenie nie przyniosło efektów i nadal cierpisz.
Takie poradnie działają przy szpitalach i przychodniach we wszystkich województwach. Pomagają m.in. pacjentom:
 • cierpiącym na bóle przewlekłe o różnym podłożu (np. migrenowe, pourazowe, pooperacyjne);
 • z zaburzeniami czucia;
 • z drętwieniem kończyn;
 • z nadwrażliwością dotykową. 
W poradni leczenia bólu można leczyć też bóle związane z wiekiem, np.:
 • rwy kulszowej;
 • bóle kręgosłupa;
 • przewlekłe bóle stawów;
 • bóle reumatyczne. 

Jak wygląda leczenie w poradni leczenia bólu?

Pozbycie się bólu jest możliwe nawet, jeśli nie znasz jego przyczyny. Diagnoza może być postawiona w poradni leczenia bólu.

Ból leczony jest zaawansowanymi terapiami, np. poprzez blokadę lub stymulację nerwów metodą tzw. blokad obwodowych i centralnych, termolezją, elektroigłostymulacją lub neurostymulacją.

Metody często łączone są ze sobą (np. rehabilitacja z psychoterapią).

Terapia lekowa jest oparta na lekach specjalistycznych (takich, których nie wypisze Ci lekarz POZ). Metodę leczenia ustala lekarz w zależności od wskazań medycznych i stanu zdrowia pacjenta.

Czas oczekiwania na leczenie w poradni leczenia bólu w ramach NFZ

Średni czas oczekiwania na wizytę w poradni leczenia bólu wynosi obecnie ok. 3 miesięcy, choć w niektórych placówkach może być dłuższy.

Kolejkę do najbliższej placówki sprawdzisz:
 • dzwoniąc na infolinię kolejkową NFZ (numery infolinii znajdziesz na stronie internetowej NFZ);
 • w Ogólnopolskim Informatorze o Czasie Oczekiwania na Świadczenia Medyczne.
Uwaga! Coraz więcej szpitali ubiega się o certyfikat "Szpital bez bólu". Działają już nawet w mniejszych miastach.

Gdzie znajdziesz informacje na tema poradni leczenia bólu?

Jeśli nie wiesz, gdzie w Twojej okolicy działa poradnia leczenia bólu, informację uzyskasz:
 • dzwoniąc na infolinię Rzecznika Praw Pacjenta ;
 • w poradniku Rzecznika Praw Pacjenta pt. "Nie kłaniaj się bólowi i nie ból się";
 • listę poradni, które mają kontrakty, znajdziesz też na stronach NFZ w zakładce "Gdzie się leczyć". 
Kiedy zgłaszamy się na SOR?

Szpitalne Oddziały Ratunkowe są przeznaczone do udzielania pomocy w stanach nagłych, związanych z zagrożeniem życia i zdrowia, np. zaburzeniach pracy sera, ataku duszności, bólu w klatce piersiowej, utracie przytomności, zatruciu lekami (lub grzybami), krwotokach, oparzeniach, porażeniu prądem, udarach.
Uwaga! Gdy lekarz podejmie decyzje o odesłaniu Cię na SOR (pracownik w rejestracji nie ma takiego prawa), powinien wskazać konkretną placówkę, w której uzyskasz poradę lekarską.

Gdzie szukać pomocy?

Opieka medyczna w ramach NFZ przysługuje wszystkim ubezpieczonym przez całą dobą. Gdy przychodnie są zamknięte, należy zatem zgłosić się do nocnej pomocy lekarskiej, czyli dyżurującej przychodni.

Adresy przychodni czynnych od 18.00 do 8.00 i w święta znajdziesz:
 • na stronach wojewódzkich oddziałów NFZ;
 • w widocznym miejscu w swojej przychodni (najczęściej na drzwiach wejściowych).
Uwaga! Numer nocnej pomocy lekarskiej zapisz na wszelki wypadek w telefonie oraz na kartce i zawieś w widocznym miejscu (np. na drzwiach lodówki). Dzwoniąc w porze dyżuru, możesz uzyskać poradę lekarza również przez telefon.
W dyżurującej przychodni czeka się zazwyczaj znacznie krócej niż na SOR.

Nie jest potrzebne skierowanie.

Nie obowiązuje rejonizacja, zgłaszasz się najbliższej czynnej przychodni.
Uwaga! Jeśli odesłano Cię z SOR, a Twój stan zdrowia gwałtownie się pogarsza, zadzwoń na numer pogotowia 999 lub 112. Nie obawiaj się kosztów nieuzasadnionego wezwania. Decyzję o przysłaniu karetki podejmuje zawsze dyspozytor i to on ponosi odpowiedzialność.

Jakie dokumenty przygotować do szpitala?

Zanim zgłosisz się do szpitala, skompletuje wszystkie potrzebne dokumenty. Weź ze sobą:
 • dowód osobisty;
 • skierowanie (jeśli nie zaniosłeś go wcześniej);
 • dokumentację medyczną i wyniki badań z dotychczasowego leczenia;
 • wypisy szpitalne z poprzednich pobytów w szpitalu;
 • zaświadczenie o Twoich chorobach przewlekłych i zaleconej diecie (poproś o nie lekarza POZ);
 • listę leków i pokarmów, na które jesteś uczulony (możesz przygotować ją sam);
 • listę aktualnie przyjmowanych leków - (w formie zaświadczenia lekarza lub kserokopii dokumentacji medycznej, zawierającej informacje o zapisanych Ci lekach). 

Komentarze

Popularne posty