Jak reagować na przemoc domową?

Przemoc domowa - w jaki sposób reagować? 

Z danych policji wynika, że tylko dwie na pięć osób zgłasza przemoc domową odpowiednim instytucjom. W społeczeństwie wciąż panuje przekonanie, że to sprawy "rodzinne" i taka interwencja nic nie da.
Uwaga! To nieprawda. Przemoc domowa to przestępstwo, które ścigane jest z art. 207 kodeksu karnego. Grozi za to od 3 miesięcy do 5 lat więzienia. Obowiązkiem policji, prokuratury, pomocy społecznej jest podejmowanie skutecznych działań przeciwdziałających przemocy.

Przemoc domowa: interwencja i Niebieska Karta

Przemoc domową  należy zgłosić zawsze, gdy ktoś jest narażony na utratę zdrowia i życia lub gdy naruszana jest jego  godność, nietykalność, wolność. Zadzwoń wtedy pod numer 997 lub 112 i poproś o interwencję.
Uwaga! Wezwani na interwencje policjanci mają ważne obowiązki.
1. Muszą zapewnić bezpieczeństwo osobom, które czują się zagrożone (podstawa prawna: art. 15a ustawy o policji) i w związku z tym mają prawo zatrzymać sprawcę przemocy domowej stwarzającego bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia bliskich.

2. Muszą przekazać swoje dane podczas interwencji (stopień, imię, nazwisko, numer identyfikacyjny, nazwę i siedzibę jednostki, w której pełnią służbę).

3. Funkcjonariusze powinni wszcząć tzw. procedurę Niebieskiej Karty, jeśli stwierdzą podczas interwencji, że mają do czynienia z przemocą domową. Wypełniają druk karty, w którym wpisują dane osoby dotkniętej przemocą domową i dane sprawcy.
Uwaga! Osoba, która ma Niebieską Kartę, jest pod opieką dzielnicowego, który musi regularnie odwiedzać rodzinę. Ofiara przemocy domowej ma także wiele praw w instytucjach powołanych do pomocy takim osobom.

Przemoc domowa: kto pomoże, gdzie się zwrócić o pomoc?

Gdy ofiara przemocy domowej jest np. Twoja przyjaciółka, koleżanka z pracy, sąsiadka - szczerze z nią porozmawiaj.
Uwaga! Osoby, które doświadczają przemocy, mają poczucie frustracji, czują się bezwartościowe, są zrezygnowane, mają nadzieje, że wszystko się jakoś ułoży. Warto z taką osoba rozmawiać, tłumaczyć - to może pomóc.
Podaj jej numer telefonu do Niebieskiej Linii:  801-12-00-02 lub sam napisz mail: pogotowie@niebieskalinia.pl (nie musisz podawać swoich danych, ale opisz dokładnie, co dzieje się w domu krzywdzonej osoby). Niebieska Linia to Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. Infolinia jest czynna od poniedziałku do soboty w godzinach od 8.00 do 22.00, a w niedziele i święta od 8.00 do 16.00.

Instytucjami powołanymi do pomocy takim osobom są:
  • miejskie i gminne ośrodki pomocy społecznej, które pomogą w sprawach bytowych, np. w uzyskaniu zasiłku na jakiś okres lub na stałe;
  • powiatowe centra pomocy rodzinnie, które udzielają bezpłatnej porady prawnej, terapeutycznej, wskażą adresy instytucji wspierających ofiary przemocy domowej;
  • ośrodki interwencji kryzysowej, które zapewnią schronienie ofierze przemocy domowej i je dzieciom, udzielą wsparcia w przezwyciężaniu sytuacji kryzysowej, opracują plan pomocy;
  • specjalistyczne ośrodki wsparcia, które zapewniają bezpłatne schronienie, udzielają pomocy psychologicznej, prawnej, medycznej;
  • publiczne przychodnie zdrowia, które wydadzą bezpłatnie zaświadczenie lekarskie o doznanych obrażeniach, tzw. obdukcję.

Przemoc domowa: pomocne telefony

Gdy dzieje się krzywda Tobie, osobie bliskiej lub obcej (jesteś świadkiem przemocy domowej) skorzystaj z numerów, pod którymi zawsze uzyskasz pomoc:

112 (numer alarmowy)

Może zadzwonić z każdego telefonu. To połączenie bezpłatne do Centrum Pozawiadamiania Ratunkowego. Operatorzy centrum odbierają wszystkie połączenia i wzywają policję lub karetkę z najbliższego (od miejsca zdarzenia) komisariatu i pogotowia.

800-120-226 (Policyjny Telefon Zaufania)

Linia bezpłatna z telefonów stacjonarnych. Czynna codziennie od 9.30 do 15.30. Potem włącza się automat, możesz wtedy zostawić informację.

22 666-28-50 (dyżur prawnika)

Możesz dzwonić w poniedziałek i wtorek w godzinach 17.00-21.00.

Adres: niebieskalinia@niebieskalinia.info (poradnia e-mailowa)

Możesz wysłać pytania, zgłaszać przemoc. Odpowiadają pracownicy Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.
Konwencja antyprzemocowa

Polska przyjęła niedawno Konwencję "o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej". Zobowiązuje ona nasz kraj do wprowadzenia przepisów, które zapobiegają przemocy, karzą sprawców, a ofiarom zapewniają bezpieczeństwo.
Uwaga! Polskie przepisy o przemocy domowej są już od dawna przystosowane do wymogów Unii Europejskiej i Rady Europy.
Przykład 1. Konwencja nakazuje uznawać za przestępstwo takie czyny jak:
  • nękanie (stalking);
  • znęcanie się;
  • gwałt;
  • pobicie. 
W Polsce te czyny są od lat uznawane za przestępstwa w kodeksie karnym.

Przykład 2. Konwencja precyzuje, czym jest "przemoc domowa", uznając za nią wszelkie akty przemocy fizycznej, seksualnej, psychologicznej lub ekonomicznej w rodzinie.
Uwaga! Konwencja wprowadziła do polskich przepisów zapis o odszkodowaniu od Państwa dla ofiary, która doznała uszczerbku na zdrowiu (podstawa prawna: art.30 par.2 Konwencji). Zadośćuczynienie będzie przyznane, jeśli ofiara nie uzyskała go od sprawcy ani ubezpieczyciela. 

Komentarze

Popularne posty