Stwierdzenie nabycia spadku u notariusza

Stwierdzenie nabycia spadku najlepiej u notariusza

Nabycie spadku u notariusza to szybkie i wygodne wyjście, gdy jesteś jedynym spadkobiercą albo gdy wszyscy spadkobiercy są zgodni co do podziału spadku.

Notarialny akt poświadczenia dziedziczenia ma taką samą moc prawną jak prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku.


Uwaga! Ten dokument wskazuje, kto jest spadkobiercą i jaką część majątku dziedziczy. Żeby notariusz mógł go sporządzić jednego dnia muszą się stawić u niego wszyscy spadkobiercy. Notariusz nie może sporządzić aktu poświadczenia dziedziczenia jeżeli spadkodawca zmarł przed 1 lipca 1984 roku. 

Spadek u notariusza

Umów się na wizytę u notariusza, by dostarczyć dokumenty. Musisz zabrać ze sobą:
  • odpis aktu zgonu spadkodawcy;
  • numer PESEL spadkodawcy )może to być anulowany dowód osobisty bądź numer PESEL wpisany na akcie zgonu przez pracownika urzędu stanu cywilnego wydającego ten dokument);
  • odpisy aktów urodzenia spadkobiorców, którzy nie wstępowali w związki małżeńskie;
  • odpisy aktów małżeństwa pozostałych spadkobierców;
  • testament (jeśli spadkodawca go spisał).
Uwaga! Ustal z pozostałymi członkami rodziny, jaki termin im odpowiada - by wszyscy mogli się stawić u notariusza. Najlepiej mieć w zanadrzu 2-3 takie terminy - by dopasować je także do czasu pracy notariusza.
W umówionym dniu u notariusza muszą być wszyscy spadkobiercy, Muszą mieć przy sobie dowody osobiste.

Na podstawie ich oświadczeń notariusz sporządzi protokół dziedziczenia. Jest on zazwyczaj przygotowywany wcześniej, ale notariusz go czyta oraz nanosi ewentualnie poprawki.
Uwaga! Jeśli jest testament, zostaje on otwarty i ogłoszony.
Jeśli od chwili śmierci spadkodawcy nie minęło sześć miesięcy, spadkobiercy składają oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku. Na podstawie protokołu notariusz sporządzi akt poświadczenia dziedziczenia. Od razu go zarejestruje w rejestrze prowadzonym przez Krajową Radę Notarialną.

Uwaga! Akt poświadczenia dziedziczenia tylko potwierdza, kto ma jaki udział w spadku. Majątek po spadkodawcy nie jest faktycznie podzielony (np. córka dostaje mieszkanie i spłaca swojego brata). Aby to zrobić, spadkobiercy muszą sporządzić stosowną umowę notarialną albo złożyć wniosek do sądu o dział spadku. Koszt sporządzenia takiej umowy zależy od wartości spadku.
Opłaty u notariusza

123 zł - sporządzenie protokołu dziedziczenia.
61,50 zł - sporządzenie protokołu otwarcia i ogłoszenia testamentu.
61,50  zł - sporządzenie protokołu oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku.
7,38 zł - za każdą stronę - koszt wypisów (czyli dokumentów, które otrzymasz u notariusza).
61,50 zł - sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia.

Gdy jesteś jedynym spadkobiercą, za wszystkie powyższe czynności notarialne zapłacisz ok. 400 zł.

Komentarze

Popularne posty