Porada prawna online cz. 16

Bezpłatna porada eksperta

Załatwianie spraw urzędowych nie zawsze jest proste, zwłaszcza że przepisy często się zmieniają. Zamiast błądzić, możesz skorzystać z bezpłatnej porady.
Pomoc eksperta w sprawach podatkowych

Nie potrafisz wypełnić PIT, przekazać 1% podatku albo masz inne wątpliwości z rozliczeniem z fiskusem? Zadzwoń pon numer Krajowej Informacji Podatkowej: 801 055 055 lub (22) 330 0330 (od poniedziałku do piątku, w godz. 7.00-18.00).

KIP udziela informacji dotyczących m.in.:
 • podatku dochodowego od osób fizycznych;
 • podatku dochodowego od towarów i usług;
 • podatku od czynności cywilnoprawnych;
 • podatku od spadków i darowizn. 

Pomoc eksperta w sprawach dotyczących Twoich pieniędzy

W sprawach, które dotyczą kredytów, pożyczek, ubezpieczeń, oszczędzania pieniędzy na przyszła emeryturę możesz się zwrócić do Rzecznika Finansowego: 22 333 73 25 (od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00-16.00).

Uzyskasz pomoc m.in., gdy:
 • firma pożyczkowa nalicza odsetki niezgodne z ustawą;
 • pożyczkodawca wprowadza Cię w błąd;
 • uważasz, że bank nalicz za wysokie opłaty, np. za monity o zadłużeniu;
 • ubezpieczyciel odmówił wypłacenia odszkodowania, mimo opłacanych składek. 

Pomoc eksperta, gdy masz problemy z reklamacją

Jeśli sprzedawca lub usługodawca (np. fryzjer, optyk) nie chce uznać reklamacji, nie musisz od razu iść do sądu. Najpierw poproś o pomoc Inspekcję Handlową.

O numer wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej pytaj, dzwoniąc na infolinię konsumencką 801 440 220 lub 22 290 89 16 (czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-18.00).
Uwaga! Pod tymi numerami możesz także uzyskać poradę. Przy wojewódzkich inspektorach Inspekcji Handlowej działają polubowne sądy konsumenckie, które rozstrzygają spory dotyczące m.in. umów sprzedaży produktów i świadczenia usług. Wyrok sądu polubownego oraz zawarta przed nim ugoda mają taką samą moc prawną, jak wyrok sądu powszechnego. Krótsze są jednak terminy i niższe koszty rozstrzygania sporów.

Pomoc eksperta, gdy masz problemy z operatorem

Gdy dostawca internetu, kablówki lub operator telefonii namówił Cię do podpisania niekorzystnej umowy, skargę możesz złożyć w Centrum Informacji Konsumenckiej: 22 330 4000 (od poniedziałku do piątku, w godz. 8.15-16.15).

Możesz tam także:
 • zareklamować rachunek za telefon;
 • dowiedzieć się, co robić, gdy Twoja skarga lub reklamacja rachunku została odrzucona, albo faktury za usługi są wyższe niż obiecywał operator. 
Pomoc eksperta, gdy masz problemu z ubezpieczeniem

Jeśli chcesz zadać pytanie pracownikowi ZUS, zadzwoń do Centrum Obsługi Telefonicznej: 22 560 16 00 (czynne od poniedziałku do piątku, w godz. 7.00-18.00). Możesz także przesłać pytanie przez internet: cot@zus.pl.

Uzyskasz tam informacje dotyczące m.in.:
 • rent i emerytur;
 • zasad obliczania wysokości i wypłacania świadczeń;
 • zasad obliczania kapitału początkowego;
 • rodzajów zasiłków i warunków ich uzyskania;
 • rodzajów ubezpieczeń społecznych. 

Pomoc eksperta, gdy masz problemy z rachunkami

Masz wątpliwości dotyczące rachunków za energię elektryczną, ogrzewanie lub gaz? Zadzwoń do punktu informacyjnego dla odbiorców energii i paliw gazowych, tel. 22 244 26 26 (od poniedziałku do piątku, w godz. 7.00-15.00).

Eksperci wyjaśnią Ci np.:
 • wątpliwości dotyczące rozliczeń za media;
 • znaczenie podanych w rachunkach pozycji, składających się na kwotę do zapłaty. 

Komentarze

Popularne posty