Kiedy można odwołać się od podwyżki czynszu?

Odwołanie od podwyżki czynszu

Czynsz - tak zwyczajowo nazywamy wszystkie opłaty związane z mieszkaniem. Tak naprawdę płacą go tylko lokatorzy mieszkań komunalnych i kamienic należących do prywatnych właścicieli.
Natomiast mieszkańcy wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych opłacają koszty utrzymania nieruchomości. Dzisiaj dowiesz się, kiedy podwyżki opłat mieszkaniowych są niezgodne z przepisami oraz jak możesz je wtedy skutecznie zatrzymać.

Opłaty w spółdzielniach mieszkaniowych

Spółdzielnia mieszkaniowa musi każdą podwyżkę opłat zapowiedzieć najmniej 3 miesiące wcześniej, na koniec miesiąca kalendarzowego. Podwyżka powinna być zawsze uzasadniona na piśmie.

Gdy podwyżka dotyczy kosztów niezależnych od spółdzielni mieszkaniowej (np. wody, gazu), powinna Cię o nich zawiadomić co najmniej 14 dniu przed terminem wnoszenia opłat.
Uwaga! Wiele spółdzielni mieszkaniowych wysyła ostatnio pisma o podwyżkach "wynikających z nowelizacji przepisów o spółdzielniach z dnia 20 lipca 2017 r.". Te przepisy nie dają podstawy do wzrostu opłat, więc takie podwyżki można zakwestionować.
Co możesz zrobić?

Gdy podwyżka opłat nie została pisemnie uzasadniona lub wprowadzono ją bez zachowania terminu, napisz pismo do spółdzielni mieszkaniowej i wskaż naruszenie przepisów. Dobrze, gdy pod pismem podpisze się więcej osób.
Uwaga! Gdy mieszkańcy upomną się o swoje prawa, spółdzielnie mieszkaniowe zwykle rezygnują z takich podwyżek.
Podstawa prawna: Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych (DZ.U. 2013 r., poz. 1222 ze zm.).

Opłaty we wspólnotach mieszkaniowych

Do ustalenia nowych lub wyższych opłat potrzebna jest uchwała właścicieli lokali. Projekty takich uchwał są wysyłane mieszkańcom przed głosowaniem.

Co możesz zrobić?

Uchwały zapadają większością głosów. Jeśli chcesz się sprzeciwić, sam musisz głosować oraz przekonać jak najwięcej osób, by głosowały tak jak Ty.

Wspólnie macie szansę zablokować niepożądaną uchwałę.

Podstawa prawna: Ustawa o własności lokali (Dz. U. 2015, poz. 1892).
Opłaty czynszowe

Gmina lub właściciel prywatnej kamienicy nie może podwyższać czynszu częściej niż co 6 miesięcy. Podwyżka musi zostać zapowiedziana pisemnie co najmniej 3 miesiące przed wprowadzeniem.
Uwaga! Gdy najemca odmówi przyjęcia podwyżki skutkuje to rozwiązaniem umowy najmu.
Co możesz zrobić?

Gdy otrzymasz pismo z informacją o podwyżce czynszu, możesz zażądać na piśmie uzasadnienia i dokładnej kalkulacji podwyżki. 

Gdy nie otrzymasz pisemnej odpowiedzi w ciągu 14 dni, podwyżka czynszu jest nieważna z mocy prawa.

Podstawa prawna: Ustawa o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie... (Dz.U. 2016, poz. 1610).

Podwyżka czynszu: ważne procedury

Niezależnie od rodzaju lokalu, nawet gdy kwestionujesz podwyżkę, opłaty musisz wnosić w nowej, wyższej wysokości.

Gdy nie uda się rozwiązać sprawy polubownie, możesz zwrócić się do sądu. W sprawie:

uchwały wspólnoty mieszkaniowej - w ciągu 6 miesięcy od jej uchwalenia;
decyzji gminy lub prywatnego właściciela - w ciągu 2 miesięcy;
decyzji spółdzielni mieszkaniowej - najlepiej zanim podwyżka wejdzie w życie, a gdy wprowadzono ją od razu, zaraz po otrzymaniu zawiadomienia.

Kto ustala wysokość opłat za dostawę wody i gazu?

Rachunki za dostawę wody i gazu większość osób opłaca za pośrednictwem spółdzielni mieszkaniowej, zarządu komunalnego, wspólnoty mieszkaniowej lub właściciela budynku. Jednak nie mogą oni ustalać ich dowolnie. Powinni stosować stawki opłat ustalone przez przedsiębiorstwa.

Opłaty za wodę i ścieki

Taryfy opłat za zaopatrzenie w wodę i za odprowadzenie ścieków ustalają przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne, które dostarczają wodę w danym terenie. Następnie zatwierdza je lokalny wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

Aby sprawdzić, czy opłaty za wodę w Twoim budynku są wyższe niż oficjalne stawki, zapytaj w swojej gminie o aktualną taryfę.

Opłaty za dostawę gazu

Taryfy opłat za dostawę gazu (z instalacji gazowej) ustalają przedsiębiorstwa energetyczne dostarczające gaz. Zatwierdza je Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE).

Aby sprawdzić taryfę za gaz, ustal w zarządzie lub administracji, kto jest jego dostawcą, a następnie zadzwoń do Punktu Informacyjnego dla Odbiorców Energii i Paliw Gazowych 22 244 26 36 i zapytaj o jego stawki.

Co możesz zrobić?

Gdy ustalisz, że stawki są wyższe niż taryfowe, spytaj w administracji lub zarządzie, z czego wynika różnica. Jeśli okażą się zawyżone, możesz je kwestionować - najlepiej wspólnie z innymi mieszkańcami.

Zanim złożycie skargę do sądu, spróbujcie załatwić sprawę polubownie. Napiszcie pismo (do spółdzielni, zarządu lub właściciela) z żądaniem ustalenia opłat wg stawek taryfy.

Komentarze

Popularne posty