Turnus rehabilitacyjny z ZUS

Jak wyjechać na turnus rehabilitacyjny do sanatorium z ZUS?

Możesz dostać się na turnus rehabilitacyjny i z ZUS, i w ramach NFZ. To dwa zupełnie niezależne wyjazdy.  Wyjazd do sanatorium na rehabilitację leczniczą, może Ci sfinansować ZUS. Możliwa jest także bezpłatna rehabilitacja w mieście, w którym mieszkasz.Aby z tego skorzystać, musisz pracować albo być na rencie okresowej. ZUS skieruje Cię do sanatorium lub na zabiegi rehabilitacyjne, jeśli jesteś zagrożony długotrwałą choroba uniemożliwiająca pracę.

Takie wyjazdy są standardem, gdy np. miałeś operację kręgosłupa lub masz chorobę zawodową.
Uwaga! Nie są limitowane - tak jak sanatoria w ramach NFZ

Skierowanie na turnus rehabilitacyjny do sanatorium z ZUS

Poproś o wystawienie skierowania swojego lekarza pierwszego kontaktu lub specjalistę.

Zdarza się, że lekarze nie wiedzą o takiej możliwości i mogą być zaskoczeni Twoją prośbą. Dlatego na wizytę lekarską zabierz ze sobą formularz ZUS PR-4, czyli "Wniosek o rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej ZUS". Dostaniesz go w oddziale ZUS.
Uwaga! We wniosku lekarz koniecznie musi napisać, ze przeprowadzenie rehabilitacji daje pozytywne rokowanie odzyskania zdolności do pracy. 
Formularz musisz zanieść do oddziału ZUS. Wraz z nim złóż:
  • kopie dokumentacji medycznej dotyczącej danego schorzenia;
  • zaświadczenie z zakładu pracy, które potwierdzi zatrudnienie i opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne. 
Wniosek trafi do lekarza orzecznika ZUS. Być może wezwie Cie na dodatkowe badania. Może też od razu stwierdzić, że turnus rehabilitacyjny jest potrzebny. Wówczas ZUS wystawi skierowanie do sanatorium.

Turnus rehabilitacyjny trwa 24 dni. Możesz na niego dostać zwolnienie lekarskie.

Koszt turnusu rehabilitacyjnego w sanatorium z ZUS


Zakwaterowanie w sanatorium, wyżywienie oraz zabiegi rehabilitacyjne są bezpłatne. Dostaniesz też zwrot kosztów dojazdu do i z sanatorium - do wysokości ceny biletu najtańszego środka komunikacji publicznej.

Kto pojedzie na turnus rehabilitacyjny do sanatorium z ZUS?

ZUS skieruje Cię na turnus rehabilitacyjny w sanatorium jeśli:

1. Jesteś zagrożony całkowitą lub częściową niezdolnością do pracy.

2. Dostajesz zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne lub rentę okresową z tytułu niezdolności do pracy. O ile jednocześnie przeprowadzenie rehabilitacji rokuje, że odzyskasz zdolność do pracy.

Komentarze

Popularne posty