Jak sprawdzić składki ZUS?

Sprawdź swoje składki ZUS

Raz do roku - w lutym (do 28 lutego) pracodawca musi Ci dać informacje o Twoich składach, które zostały przekazane w ubiegłym roku do ZUS. Dostaniesz je druku ZUS RMUA. Lub - za Twoją zgodą - w formie dokumentu elektronicznego.
O takie informacje masz też prawo wystąpić w dowolnym momencie w ciągu roku (nie częściej niż raz w miesiącu). Napisz pismo z prośbą o informacje na temat przekazanych składek i daj je pracodawcy (albo złóż w dziale kadr).
Uwaga! Pracodawca musi odpowiedzieć na Twój wniosek w ciągu miesiąca.
Na druku, który otrzymasz od pracodawcy sprawdź, czy nie brakuje składki za któryś miesiąc lub miesiące. Jeśli tak się stanie albo informacje są nieprawdziwe (np. Twój adres albo inne dane) złóż u pracodawcy pisemny wniosek o ich sprostowanie.
Uwaga! Jeśli nie dostaniesz takiego wyjaśnienia lub firma już nie istnieje, złóż reklamację w ZUS

Reklamacja w ZUS

Reklamacje do ZUS możesz przesłać pocztą, ale lepiej ją złożyć osobiście w oddziale ZUS (zatrzymaj kopię). Wówczas wszystkie wątpliwości możesz wyjaśnić z urzędnikiem.
Uwaga! Na rozpatrzenie Twojej reklamacji ZUS ma trzy miesiące.
Powinieneś wypełnić druk ZUS ZRU - Zgłoszenie reklamacji do informacji o stanie konta osoby ubezpieczonej. Druk ten dostaniesz w każdym oddziale ZUS. Możesz go też pobrać i wydrukować ze strony internetowej ZUS (w wyszukiwarce na tej stronie wpisz hasło "ZUS ZRU").
Wraz z reklamacją złóż:

  • dokumenty potwierdzające wysokość podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne. Czyli np. zaświadczenie od pracodawcy, umowę o pracę, świadectwo pracy, inne dokumenty, które potwierdzą zatrudnienie i zarobki;
  • kopię otrzymanej od pracodawcy informacji o sposobie rozpatrzenia wniosku o sprostowanie danych albo
  • oświadczenie, że nie dostałeś od pracodawcy odpowiedzi na swój wniosek, bądź też firma nie istnieje. 
ZUS powinien wyjaśnić brak składek lub ich niewłaściwą wysokość w ciągu 3 miesięcy. W szczególnie skomplikowanych przypadkach może to trwać 6 miesięcy.

Konto w ZUS

Nie musisz korygować błędów.

Przed laty, gdy w ZUS wprowadzano nowy system informatyczny zdarzało się, ze pracownik miał dwa konta emerytalne. Z tego powodu składki były nieprawidłowo zapisywane. Pracownik musiał to wyjaśniać w ZUS i scalać konta.
Uwaga! Teraz nie ma już tego problemu. Do wysłania składek pracodawcy mają bezpośrednie, internetowe połączenie z ZUS. System tak skonstruowano, że wszelkie niepoprawne dane (np. imię i nazwisko pracownika, PESEL, adres zamieszkania) od razu są widoczne. W razie potrzeby pracodawca sam je skoryguje, bo inaczej nie będzie mógł przesłać składek.
Może się zdarzyć, że księgowa lub osoba z działu personalnego poprosi Cię o potwierdzenie Twoich danych. Ale sam nic nie musisz wyjaśniać w ZUS.

Komentarze

Popularne posty