Wniosek o pożyczkę z funduszu socjalnego
Wniosek o pożyczkę z funduszu socjalnego na cele mieszkaniowe

Z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych(ZFŚS) pracownicy najczęściej dostają dofinansowanie do wczasów pod gruszą albo nieoprocentowane pożyczki. To, na jaką formę pomocy możesz liczyć, wynika z regulaminu.

W regulaminie są też określone kryteria jej przyznawania - najczęściej dotyczy to dochodów. I to nie tylko pracownika, ale i członków jego rodziny.


Uwaga! Tak więc nie zdziw się, gdy będziesz musiał podać np. dochody żony (męża), by dostać dofinansowanie.

Na jakie cele przyznawane są pożyczki z funduszu socjalnego?

Pożyczki z funduszu socjalnego zazwyczaj przyznawane są z powodu wypadków losowych (np. choroby), ale również, gdy czekają nas wydatki na cele mieszkaniowe (np. na remont).

ZFŚS funkcjonują w urzędach, szkołach, szpitalach oraz innych jednostkach budżetowych.
Uwaga! Firmy, które zatrudniają powyżej 20 pracowników mogą, ale nie muszą prowadzić ZFŚS.
Jeśli spełnią określone przepisami warunki (np. zmienią regulamin wynagrodzeń), mają prawo z takiego funduszu zrezygnować.

Kto może korzystać z zakładowego funduszu socjalnego?

Z zakładowego fundusu socjalnego mogą korzystać:
  • pracownicy i ich rodziny;
  • emeryci i renciści (byli pracownicy i ich rodziny);
  • ewentualnie inne osoby wymienione w regulaminie.
Wzór wniosku o pożyczkę z funduszu socjalnego

Komentarze

Popularne posty