Gwarantowany fundusz świadczeń pracowniczych

Komu w jakich sytuacjach należą się pieniądze z Funduszu Gwarantowanych świadczeń pracowniczych?

Jeżeli Twój pracodawca ma problemy finansowe i przez ostatnie miesiące Ty i inni pracownicy w ogóle nie otrzymujecie wynagrodzenia, a także martwicie się co będzie, gdy firma upadnie, to w takim przypadku można liczyć na pieniądze z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP)

Jak sama nazwa wskazuje, gwarantuje on, że pracownicy otrzymają należne świadczenia w razie niewypłacalności pracodawcy lub gdy firma jest nią zagrożona.

Tak naprawdę zadania Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych od kilku lat przejęli marszałkowie województw. Wypłata pieniędzy zajmują się wojewódzkie urzędy pracy.


Pracownik może otrzymać pieniądze m.in. gdy:
  • są ogłosi upadłość firmy;
  • prowadzone jest postępowanie restrukturyzacyjne (ma ono na celu nie dopuścić do upadłości);
  • pracodawca faktycznie zaprzestał działalności. 
W tym ostatnim przypadku jeszcze do niedawna bardzo trudno było uzyskać świadczenia, bo przepisy nie precyzowały co ten termin faktycznie oznacza.
Uwaga! Od 5 września obowiązują jasne kryteria opisujące, kiedy można mówić o faktycznym zaprzestaniu działalności.
Chodzi o takie sytuacje, gdy:

w okresie ponad dwóch miesięcy pracodawca nie prowadził działalności gospodarczej;
nie uzyskiwał z tego tytułu przychodów;
nie przebywał w siedzibie firmy albo w miejscu wykonywania działalności;
nie wypłacał wynagrodzenia pracownikom ani nie odprowadzał za nich składek do ZUS-u czy też podatków do urzędów skarbowych.

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych: trzy zaległe pensje 

Pracownicy otrzymają maksymalnie trzy zaległe pensje.

Pracownicy mogą liczyć na wypłatę zaległych wynagrodzeń, odprawy i ekwiwalentu za niewykorzystany urlop (za rok, w którym ustał stosunek pracy i za rok poprzedni).

Wysokość pensji wypłacanych przez Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, podobnie jak ekwiwalentu za niewykorzystany urlop, jest ograniczona do kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału.

Czyli obecnie do 4221 zł.

Co zrobić, by otrzymać pieniądze z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych?

Możliwe są dwie drogi. Pracodawca, syndyk, likwidator lub inna osoba sprawująca zarząd nad majątkiem pracodawcy składa zbiorczy wykaz roszczeń pracowników w wojewódzkim urzędzie pracy. Otrzymane na tej podstawie pieniądze wypłaca pracownikom.

Wniosek o wypłatę świadczeń mogą składać pracownicy (także byli) Wnioski są dostępne na stronie https://generator.mpips.gov.pl/wniosek_indywidualby/wniosek. Należy je złożyć w dwóch egzemplarzach w wojewódzkim urzędzie pracy.

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych: można dostać zaliczkę

Gdy pracodawca jest niewypłacalny, możesz dostać natychmiastową pomoc z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Jest to zaliczka na poczet zaległych świadczeń. Jest ona równa kwocie minimalnego wynagrodzenia, czyli obecnie wynosi 2000 zł.

Aby ją otrzymać, do wniosku dołącz informacje lub dokumenty, które uprawdopodobnią fakt zaprzestania działalności przez pracodawcę. Może być to np. oświadczenie o zaprzestaniu wypłaty wynagrodzenia albo informacje z ZUS o tym, ze nie wpłynęły składki na Twoje konto emerytalne. Te informacje i dokumenty będą wystarczające do wypłaty części świadczenia.

Wniosek złóż w wojewódzkim urzędzie pracy.

Komentarze

Popularne posty