Dzienny dom opieki medycznej

Jak załatwić dzienny dom opieki medycznej?

Aby załatwić komuś pobyt w dziennym domu opieki medycznej, trzeba zgromadzić kilka dokumentów i uzbroić się w cierpliwość. Warto się tym zając 2-3 miesiące przed planowanym pobytem, bo na miejsce zazwyczaj trzeba trochę poczekać.Należy zacząć od skontaktowania się właściwym dla miejsca zamieszkania chorego Ośrodkiem Pomocy Społecznej (OPS), bo ta instytucja decyduje o przyznaniu miejsca.
Uwaga! I to chory musi wystąpić do niej z prośbą na piśmie. Może dostarczyć pismo osobiście, listem poleconym lub za czyimś pośrednictwem (członka rodziny, sąsiada itp.). 

Czy pobyt w dziennym domu opieki medycznej jest płatny? 


W zależności od tego, jaki dochód ma starsza osoba, pobyt w dziennym domu opieki medycznej może być płatny lub bezpłatny (proszę spytać pracownika OPS o wysokość aktualnego kryterium dochodowego).
Uwaga! Wysokość dochodu należy udokumentować np. odcinkiem renty, emerytury. Warto też przedstawić dokumenty o stanie zdrowia chorego oraz wyjaśnienie dlaczego w tym czasie nie możesz się nim zajmować (np.sam musisz iść do szpitala itp.).
Zanim zostanie przyznane prawo do pobytu, przeprowadzony zostanie wywiad środowiskowy - pracownik socjalny sprawdzi twoją sytuację mieszkaniową, rodzinną, zdrowotną, dochodową.

Podstawa prawna: Ustawa z dn. 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 930.

Komentarze

Popularne posty