Pożyczanie pieniędzy przez internet

Pożyczki przez internet - na co zwrócić uwagę? 


Pożyczki przez internet dają łatwy dostęp do pieniędzy, ale narażają też na spore ryzyko. Warto zachować szczególną czujność!Oprócz uczciwych firm pożyczkowych w internecie działają również oszuści, którzy mogą wykorzystać ważne dane, jakie podaje się przez internet przy składanym wniosku, m.in. PESEL i numer dowodu osobistego.

Uwaga! Dlatego zanim zdecydujesz się pożyczyć przez internet, upewnij się, czy firma jest znana i sprawdzona. 

Pożyczanie pieniędzy przez internet:  ostrożnie z promocjami 


Firmy pożyczkowe często kuszą na swoich stronach internetowych promocyjnym oprocentowaniem pożyczek. Nie ulegaj magii procentów! Koszty pożyczki to nie tylko oprocentowanie. Zapytaj o wszelkie dodatkowe opłaty, prowizje, ubezpieczenia.

Pożyczanie pieniędzy przez internet: zapoznaj się z wzorem umowy 


Na stronie internetowej firmy pożyczkowej powinny być opisane warunki udzielanych pożyczek. Poświeć chwilę czasu na ich przeczytanie. Nie należy się zrażać, że wzór umowy jest długi! Nieuczciwe firmy mogą celowo... wydłużać umowy, by zniechęcić do czytania, zwłaszcza gdy w treści są ukryte jakieś niekorzystne zapisy.

Jakie opłaty może pobrać firma pożyczkowa od kredytu w wysokości 1 tys. zł? 


Wysokość kosztów, którymi możesz zostać obciążony przez firmę pożyczkową, zależą od czasu kredytowania: im będzie krótszy, tym większe szanse na mniejsze opłaty.

Dla przykładu: 

  • od pożyczki 1 tys. zł udzielnej na rok, firma może naliczyć maksymalnie 550 zł opłat (25% plus 30%);
  • od pożyczki 1 tys. zł na pól roku - 400 zł (25% powiększone o 15%);
  • od pożyczki w wysokości również 1 tys. zł, ale udzielonej na miesiąc - opłata maksymalna 275 zł (25% + 2,5%). 

Jakie odsetki karne może pobrać firma pożyczkowa, gdy spóźnisz się ze spłatą 1 tys. zł? 


Odsetki karne nie będą mogły przekroczyć 140 zł rocznie, bo obecne przepisy określają maksymalna wysokość opłat z tytułu zaległości, to maksymalnie 14% rocznie. 

Co sprawdzić przed podpisaniem umowy z firmą pożyczkową? 


Przede wszystkim ustal, jaka jest całkowita kwota do zapłaty i ile wynosi rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki.  Dopytaj, czy nie jest wymagane wysokie zabezpieczenie pożyczki, np. poręcznie lub zastaw na nieruchomości. 

Uwaga! Nie podpisuj weksla na zabezpieczenie spłaty pożyczki, bo grozi to wydaniem nakazu zapłaty bez rozprawy sądowej. 
Sprawdź, czy w umowie nie pojawiają się dodatkowe opłaty, np. za rozpatrzenie wniosku, za wydanie decyzji. Nie podpisuj umowy, jeśli jej nie rozumiesz,  a przedstawiciel firmy pożyczkowej nie chce wyjaśnić Ci wątpliwości.

Uwaga! Bezpłatnej porady udzieli Ci miejski (powiatowy) rzecznik konsumentów oraz specjaliści dyżurujący na infolinii dla konsumentów: 801-440-220. 

Komentarze

Popularne posty