Brak ubezpieczenia OC

Brak ubezpieczenia OC - ile zapłacisz? 

Drożejące ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC)  sprawiają, że coraz więcej kierowców wolałoby uch nie płacić, ale nic z tego. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) monitoruje wszystkie towarzystwa ubezpieczeniowe sprzedające polisy OC komunikacyjne i wykrywa ponad 60% kierowców, którzy nie wykupują polis.

Reszta łapana jest przez policję albo inne urzędy.
Uwaga! Nie ignoruj więc wezwania z UFG do wyjaśnienia, czy masz ubezpieczenie OC
Pamiętaj, że:
  • musisz mieć obowiązkowe ubezpieczenie, nawet jeśli w ogóle nie jeździsz samochodem. Dopóki pojazd jest zarejestrowany, dopóty Twoim obowiązkiem jest regularny wykup OC;
  • nawet zepsuty samochód, stojący np. na parkingu, wciąż podlega ubezpieczeniu OC;
  • jeśli nie zapłacisz nawet jednej raty na ubezpieczenie OC, nie zostanie ono przedłużone automatycznie na następne 12 miesięcy. W efekcie będziesz jeździć  bez ważnego ubezpieczenia;
  • kupując auto z drugiej ręki, korzystasz z ubezpieczenia dotychczasowego właściciela pojazdu tylko do dnia określonego w polisie OC. Później musisz samemu wykupić ubezpieczenia;
  • jeśli sprawdzasz samochód z zagranicy, polisę OC musisz wykupić w dniu pierwszej rejestracji pojazdu w Polsce i nie później niż w dniu, w którym zaczniesz jeździć. 

W razie kłopotów masz 30 dni na zgłoszenie się i wyjaśnienie sprawy. Co możesz zrobić?

1.Udowodnić, że masz ważną polisę, która obejmuje cały sprawdzany rok.

2. Przekonać UFG, że w ogóle nie masz obowiązku posiadania polisy OC, bo np. przed kontrolą urzędu auto zostało sprzedane.

3. Zapłacić karę w wysokości określonej przez UFG w wezwaniu.
Uwaga! Brak reakcji spowoduje przekazanie kary do egzekucji. Jeśli uważasz, że UFG nie powinien nałożyć na Ciebie kary, możesz odwołać się do zarządu UFG za pośrednictwem naczelnika urzędu skarbowego. 

Ile zapłacisz za brak ubezpieczenia OC?

Jeśli  nie posiadasz ubezpieczenia OC krócej niż 3 dni, kara finansowa wynosi 800 zł. To 20% dwukrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Jeśli nie masz ubezpieczenia OC przez 4-14 dni zapłacisz 2000 zł kary - 50% dwukrotności minimalnego wynagrodzenia za prace.

Jeśli nie posiadasz ubezpieczenia OC przez więcej niż 14 dni kara wyniesie 4000 zł, czyli 100% podwójnego minimalnego wynagrodzenia za pracę.
Uwaga! Zarówno wysokość kar za brak polisy OC, jak i sposób ich dochodzenia określa ustawa, a to oznacza, że ich wysokość nie podlega żadnym negocjacjom. Możesz  jednak prosi UFG, który zajmuje się ściganiem tych kar, o umorzenie albo przyznanie Ci ulgi w spłacie. Do tego niezbędne będzie złożenie wniosku, który znajdziesz na stronie internetowej UFG.  
Z tego dokumentu musi wynikać, że jesteś w wyjątkowo trudnej sytuacji materialnej, a w praktyce oznacza to, że nie tylko nie stać Cię na zapłacenie kary, ale nie masz też majątku, który możesz sprzedać i zapłacić należności. UFG bierze też pod uwagę ciężkie choroby i fakt, że utrata majątku nastąpiła np. wskutek pożaru itp.

Komentarze

Popularne posty