Transport sanitarny

Komu przysługuje transport sanitarny? 


Zlecenie na transport pacjenta do specjalistycznej poradni i z powrotem wydaje lekarz POZ (zawsze na pierwszą wizytę) lub lekarz z tej poradni (na kolejne).
Bezpłatny transport sanitarny 


Pacjentowi z dysfunkcją (uszkodzenie, choroba) narządu ruchu, która uniemożliwia korzystanie ze środków transportu publicznego, a wizyta u specjalisty jest konieczna z powodu nagłego pogorszenia stanu zdrowia lub zachowania  ciągłości leczenia.

Nie ma znaczenia rodzaj choroby pacjenta.

Transport sanitarny dofinansowany w 40% 


Osobie niepełnosprawnej, która porusza się samodzielnie, ale wymaga przejazdu z pomocą innej osoby (np. niewidomy) lub pojazdem dostosowanym do potrzeb niepełnosprawnych (np. osoba na wózku).

Cierpi też na chorobę wymienioną w rozporządzeniu ministra zdrowia z 17.12.2004 r.

Jak załatwić transport sanitarny?


Dowiedz się, kto wystawi zlecenie - lekarz POZ, czy specjalista. Udaj się do lekarz POZ (lub skontaktuj telefonicznie z przychodnią specjalistyczną). Możesz poprosić o to dorosłą osobę z rodziny.

Uwaga! Należy powołać się na przepisy, który reguluje te zasady: art. 41 ust. z dn. 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 

Sprawdź , czy na zleceniu na transport sanitarny jest zaznaczone: kto ma go zrealizować, czy ma być częściowo odpłatny czy darmowy oraz czy pacjent powinien jechać w pozycji leżącej.

Złóż wniosek w miejscu wskazanym na zleceniu, minimum dobę przed przyjazdem. Członkowie rodziny pacjenta nie potrzebują upoważnienia, by to zrobić.

Komentarze

Popularne posty