System emerytalny w Polsce

System emerytalny w  Polsce: nowe przepisy wejdą w życie 1 X 2017 roku


Kobiety będą mogły przejść na emeryturę w wieku 60, a mężczyźni - 65 lat.  To powrót do zasad, które obowiązywały przed 2013 r., gdy Sejm zdecydował, ze wiek emerytalny na być systematycznie podwyższany - docelowo do 67 lat, zarówno dla pań, jak i panów.Dlatego od 1 października 2017 roku na emeryturę będą mogły przejść kobiety w wieku od 60 do 61 lat i 4 miesięcy oraz mężczyźni w wieku między 65 a 66 lat i 4 miesiące. Dotyczy to osób ubezpieczonych w ZUS, rolników w KRUS, sędziów i prokuratorów.

Uwaga! Nowe przepisy nie objęły kobiet pracujących jako prokuratorzy i sędziowie oraz nauczycieli akademickich, ale nie znaczy to jednak, że te grupy zawodowe nie będą mogły skorzystać z obniżenia wieku emerytalnego. Rząd zapowiedział, że niebawem zostaną uchwalone stosowne przepisy. Nie będzie zmian w przepisach emerytalnych dla służb mundurowych. 


Emerytura rolników  


Rolnicy będą przechodzić na emeryturę na tych samych zasadach, jak osoby ubezpieczone w ZUS - o ile przez 25 lat opłacali składki emerytalno-rentowe. Tak więc skasowany zostanie przywilej pozwalający przechodzi.c rolnikom na wcześniejszą emeryturę (paniom w wieku 55, mężczyznom 60 lat), jeśli udokumentowali 30 lat odprowadzania składek.

Wcześniejsza emerytura 


Dla wielu osób możliwość przejścia wcześniej na emeryturę jest kuszącą perspektywą. Ale ma to i złe strony.  Gdy będziesz korzystać z obniżonego wieku emerytalnego, świadczenia będą dużo niższe, niż gdybyś pracował do 67. roku życia.

Dotyczy to zwłaszcza kobiet. Powodem jest niższa suma składek zgromadzonych na indywidualnych kontach w ZUS.

Uwaga! Zasada jest prosta - mniej składek - masz niższą emeryturę. Złagodzi to podwyższenie minimalnej renty i emerytury

Emerytury częściowe  Obecne przepisy przewidują emerytury częściowe. W praktyce na razie mogą z nich korzystać jedynie mężczyźni urodzeni po 31  grudnia 1948 r., którzy mają ukończone 65 lat i udowodnili 40 lat.

Kobiety możliwość skorzystania z tych świadczeń zyskałyby dopiero w 2021 roku.  Ale nie zyskają, bo według nowych przepisów emerytury częściowe mają zostać zlikwidowane w momencie obniżenia wieku emerytalnego.

Świadczenia minimalne 


Obecnie minimalna kwota emerytur, rent rodzinnych i z tytułu całkowitej niezdolności do pracy to 882,56 zł (brutto). Od 1 marca 2017 roku najniższe tego typu świadczenia zostaną podniesione do 1000 zł brutto (854 zł na rękę).

Minimalne renty socjalne wzrosną o 98,65 zł (do 840 zł), a najniższe renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy z 676,75 zł do 750 zł.

Aby otrzymać zagwarantowaną minimalną emeryturę, kobiety muszą mieć udokumentowane 20, a panowie 25 lat pracy. Przy tym okresy nieskładkowe nie mogą przekroczyć 1/3 okresów składkowych.

Komentarze

Popularne posty