Porada prawna online cz.1

Porada prawna online: nowe zasady opłat za użytkowanie wieczyste 

Zamiast opłaty za użytkowanie wieczyste, właściciele będą płacić opłatę przekształceniową. Opłaty te trzeba bezie regulować co roku, ale tylko przez określony, ograniczony czas, to znaczy:1. Przez 20 lat, gdy przekształcenie we własność dotyczy gruntu pod mieszkaniem, miejscem postojowym lub garażem.

2. Przez 33 lata, jeśli przekształcony grunt znajduje się np. pod sklepem, lokalem usługowym, gastronomicznym.

Korzyści płynące ze zmian związanych z użytkowaniem wieczystym

Choć planowane zmiany nie oznaczają końca opłat, mają być one niższe i nie będziemy ich płacić w nieskończoność.

Po pierwsze: nie będziemy zaskakiwani tzw. aktualizacjami opłat, które są dokonywane na podstawie wyceny gruntów przez gminnych rzeczoznawców majątkowych.
Uwaga! Nowe opłaty maja być tylko waloryzowane. 
Po drugie: zmieni się okres pobierania opłaty. Obecnie użytkowanie wieczyste trwa 99 lat i tyle czasu należy wnosić opłaty, i to coraz wyższe kwoty. Po wejściu w życie nowych przepisów opłatę za własność gruntu będzie się uiszczać przez 20 lat.

Po trzecie: własność gruntu będzie przyznana raz na zawsze - jest prawem nieodwołalnym.

Natomiast o prawie do wieczystego użytkowania decyduje gmina, samorząd albo skarb państwa, wiec może nie być przedłużone po upływie 99 lat. Gmina może je oddać inne osobie lub zatrzymać na własne potrzeby.

Jak płacić mniej za użytkowanie wieczyste? 

Otrzymałeś zawiadomienie o podwyżce opłaty za użytkowanie wieczyste? Możesz się odwołać!

Jeżeli nie zgadasz się z dużo wyższą stawką za użytkowanie wieczyste na 2017 r. masz prawo zawalczyć o jej obniżenie.

Są na to trzy sposoby.

1. Możesz wystąpić do urzędu gminy (do wydziału gospodarki nieruchomościami) o rozłożenie opłaty na raty lub poprosić o ustalenie innego terminu zapłaty.
Uwaga! Wniosek należy złożyć do gminy nie później niż na 14 dni przed terminem płatności. 
2. Możesz ubiegać się o 50% bonifikatę w opłacie, jeśli dochód w rodzinie nie przekracza ok. 1890 zł brutt na osobę (co stanowi ok. połowę średniego krajowego wynagrodzenia).

3. Możesz złożyć odwołanie do samorządowego kolegium odwoławczego. Należy to zrobić w ciągu 30 dni od otrzymania zawiadomienia o wyższej opłacie.
Dodatkowe wskazówki 

W odwołaniu należy podać nazwę organu, od decyzji którego się odwołujesz (np. jeśli właścicielem gruntu jest skarb państwa, to organem reprezentującym jest starosta, a jeżeli grunt jest gminny, odwołujesz się do wójta lub burmistrza).

Odwołanie należy uzasadnić (np. dołączyć wycenę sporządzoną przez swojego rzeczoznawcę).
Uwaga! Samorządowe kolegium odwoławcze powinno wydać decyzję w ciągu 30 dni. 

Komentarze

kakr pisze…
Coraz częściej jest prowadzona poradnia prawna online

Popularne posty