Rozdzielność majątkowa po ślubie





Pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej 

Jeśli Twój małżonek jest np. hazardzistą (odwiedza salony gier, pożycza pieniądze od znajomych) i chcesz się odciąć od jego długów, możesz żądać ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej. W tym celu musisz złożyć pozew do sądu rejonowego, do wydziału rodzinnego i uzasadnić go, podając jako powód trwonienie wspólnych pieniędzy przez małżonka.



Składając pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej należy go opłacić w sądzie (200 zł), ale jeśli nie stać Cię na tę opłatę, możesz równocześnie z pozwem złożyć wniosek w sądzie o zwolnienie od tych kosztów.

To, od kiedy powstanie rozdzielność majątkowa, zdecyduje sąd. A może ona być od dnia złożenia pozwu albo od daty wydania wyroku.
Uwaga! Sąd może ustanowić rozdzielność majątkową również z datą wcześniejszą niż data wytoczenia powództwa, np. od dnia wyprowadzki któregoś z małżonków ze wspólnego mieszkania i zerwania w ten sposób więzi materialnych. 
Należy więc pamiętać, że o taką "przymusową" rozdzielność majątkową można prosić sąd wówczas, gdy istnieją ku temu naprawdę ważne powody. Ważną przyczyną na pewno będzie zagrożenie utraty majątku wspólnego, spowodowane zapożyczeniem się przez jednego małżonka.

Wskazówki do pozwu o ustanowienie rozdzielności majątkowej

Jako powód podajesz swój numer PESEL oraz dokładny adres. Podaj miejsce zamieszkania pozwanego małżonka. Sąd prześle mu na ten adres odpis pozwu (dlatego pozew trzeba przygotować w co najmniej dwóch egzemplarzach).
Uwaga! Bardzo ważne jest dobre uzasadnienie pozwu (należy krótko opisać, jakie działania małżonka grożą utratą majątku wspólnego). Pozew koniecznie trzeba podpisać. 




Wzór pozwu o ustanowienie rozdzielności majątkowej 


Komentarze

Popularne posty