Odszkodowanie za złamaną rękę lub nogę

Odszkodowanie za złamaną rękę lub nogę na oblodzonym chodniku 

Za złamaną rękę lub nogę - przez upadek na źle utrzymanym chodniku - możesz dostać nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych odszkodowania.Chodniki powinny być odśnieżone i posypywane solą z piskiem - by nie były śliskie i nie można było się na nich łatwo przewrócić. Niestety, właściciele nieruchomości nie zawsze o to dbają.  Jeśli z powodu ich zaniedbań przewrócisz się i doznasz szkód, masz prawo domagać się:
  • zwrotu kosztów poniesionych na leczenie i rehabilitację, opiekę pielęgniarki czy zakup sprzętu rehabilitacyjnego;
  • zadośćuczynienia za ból i cierpienie (podstawa prawna: art. 445§1 Kodeksu cywilnego);
  • renty - jeśli utraciłeś całkowicie lub częściowo zdolność do pracy (podstawa prawna: art. 444§2 Kodeksu cywilnego).
Oczywiście w przypadku lekkich stłuczeń nikt nie wszczyna sprawy sądowej, by domagać się odszkodowania, ale czasami dochodzi do naprawdę poważnych obrażeń i wówczas należy walczyć o swoje prawa.  
Uwaga! Odszkodowanie wypłaci firma ubezpieczeniowa, w której np. spółdzielnia mieszkaniowa ma wykupioną polisę. Tego typu ubezpieczenia mają wykupione także inni właściciele nieruchomości, np. gminy czy miasta. Prywatne osoby rzadko ubezpieczają dom. A opłaca się mieć polisę OC, bo jeśli z Twojej winy dojdzie do wypadku, to z niej - z nie z Twojej kieszeni - będzie wypłacane odszkodowanie
Trzeba też pamiętać o tym, że nie zawsze możliwe jest utrzymanie chodnika w należytym stanie - np. przy niespodziewanych dużych opadach śniegu.

W części spornych przypadków dopiero sąd będzie musiał rozstrzygnąć, czy osoba, która odpowiada za odśnieżanie czy odlodzenie określonych miejsc, usunięcie nawisów śnieżnych, czy sopli wykonała wszelkie możliwe czynności, aby zapewnić bezpieczeństwo dla życia, zdrowia i mienia.
Uwaga! Sąd, analizując materiał dowodowy, będzie ustalał, czy oblodzenie nie było np. wynikiem nagłej zmiany warunków atmosferycznych, podczas której nie można było zapewnić pełnego bezpieczeństwa. 

Odszkodowanie za upadek w sklepie 

Upaść możesz także w sklepie, w którym jest mokra podłoga.  W tego typu przypadku również masz prawo domagać się odszkodowania. Niezależnie od tego, gdzie doszło do wypadku, musisz udokumentować jego przyczyny. Zrób zdjęcia, nagraj film telefonem. Poproś o kontakt osoby, które były świadkami zdarzenia.
Ustawowe obowiązki właścicieli nieruchomości 

Ich obowiązkiem jest uprzątniecie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości. Za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej, która służy do ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości.

Obowiązkiem właściciela nieruchomości jest uprzątniecie chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie (w tym przypadku za utrzymanie porządku odpowiada gmina, która pobiera opłaty za parkowanie).
Uwaga! Za właścicieli nieruchomości uznaje się również współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu. 
O obowiązkach tym mówi art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Komentarze

Popularne posty