Przejdź do głównej zawartości

Odsetki od pożyczki

Jakie odsetki od pożyczki? 


Przede wszystkim żadna firma pożyczkowa nie może ustalać wysokości oprocentowania dowolnie. Zasady, które musi stosować, regulują art. 359 i 481 kodeksu cywilnego.  Jeśli oprocentowanie nie zostanie ustalone, obowiązują odsetki ustawowe.Obecnie ustawowe odsetki od pożyczki wynoszą 5% w stosunku rocznym. Zaś maksymalna wysokość odsetek z umowy pożyczki nie może przekraczać dwukrotności tej wartości. Zatem pożyczka może być oprocentowana na maksymalnie 10% w skali roku.

Uwaga! Natomiast aktualne odsetki ustawowe za opóźnienie w spłaci pożyczki wynoszą 7% w skali roku. Zaś jeśli chodzi o odsetki za opóźnienie spłaty, to ni mogą by pobierane wyższe niż 14% (2x7%). 

Musisz też pamiętać o tym, ze tzw. pozaodsetkowe koszty pożyczki (np. prowizje i marże) to co innego niż odsetki.

Jak ograniczyć ryzyko przy zaciąganiu pożyczki do minimum?


Oto kilka rad, które powinieneś wziąć sobie do serca, jeśli planujesz zadłużyć się w firmie pożyczkowej.

1. Żądaj wyliczenia całkowitej kwoty pożyczki. 

Ustal, ile wynosi rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO), tj. suma wszystkich kosztów do zapłaty wyrażona procentowo w stosunku rocznym.

2. Sprawdź, czy są dodatkowe opłaty. 

Dowiedz się, czy trzeba zapłacić i ile, np. za wydanie decyzji, prowizje, za wizyty przedstawiciela firmy w domu, za ubezpieczenia.

Uwaga! Policz te opłaty i oceń, czy nie podnoszą nadmiernie kosztu pożyczki

3. Ustal, czy żądają cennego zabezpieczenia.  

Nie bierz pożyczki, gdy zastawem ma być nieruchomość, np. Twoje mieszkanie lub dom, albo droga rzecz, np. samochód, ponieważ możesz... to stracić. Gdy będziesz mieć problemy ze spłatą, firma pożyczkowa może sprzedać obciążoną rzecz lub mieszkanie.

4. Domagaj się harmonogramu. 

Gdy będziesz zawierać umowę o pożyczkę, to masz prawo do otrzymania szczegółowego harmonogramu spłat. Firma ma obowiązek wydać Ci go bezpłatnie.

5. Nie składaj podpisu, jeśli nie rozumiesz treści. 

Jeśli jakiś fragment umowy pożyczki budzi Twoje wątpliwości, poproś o wyjaśnienie. Wypytaj o szczegóły. Nie spiesz się. Masz prawo zabrać projekt umowy ze sobą. Możesz poradzić się rzecznika praw konsumentów.

Uwaga! Klient ma prawo zapoznać się z projektem umowy pożyczki przed podpisaniem, zgodnie z art. 12 ustawy o kredycie konsumenckim. Umowa musi zawierać ważne  dla klienta punkty. 

Nie podpisuj weksla!


To ryzykowne, szczególnie weksla in blanco lub przewidującego zabezpieczenie stanowiące np. kilkunastokrotność wartości pożyczki!

Uwaga! Podpisanie weksla oznacza, że firma pożyczkowa będzie mogła łatwiej uzyskać w sądzie nakaz zapłaty przeciwko Tobie. 

Jeśli decydujesz się podpisać weksel, dopilnuj, by było na nim napisane: "nie na zlecenie". To uchroni Cię przed przeniesieniem praw z weksla na windykatora, który będzie ścigał dług na swoich zasadach.


Rezygnacja z pożyczki 


Możesz wycofać się z umowy z firmą pożyczkową w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy. W odstąpieniu od umowy nie musisz podawać przyczyny tej decyzji.

Uwaga! Firma pożyczkowa nie ma prawa pobierać dodatkowych kosztów za odstąpienie od umowy, co najwyżej odsetki - ale tylko za czas, gdy miałeś pieniądze. 

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Wzór upomnienia dla pracownika

Kara upomnienia dla pracownika wzór Pracodawca ma prawo zastosować wobec pracownika, który nie przestrzega ustalonej organizacji oraz porządku w procesie pracy, przeisów BHP, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy:

Jak napisać pozew o rozwód?

Wzór pozwu o rozwód 1. Powód i pozwany Powód to osoba, która wnosi pozew o rozwód (może nim być każdy z małżonków), a pozwanym jest małżonek, z którym powód chce się rozwieść. W tym miejscu wpisuje się swoje dane (imię, nazwisko, dokładny adres), a niżej zamieszcza się dane małżonka.

Pozew o alimenty na dziecko wzór

Wzór pozwu o alimentyAlimentów na dziecko można domagać się, gdy nie mamy ślubu lub jesteśmy rozwiedzeni, a nawet, jeśli pozostajemy jeszcze formalnie małżeństwem, ale syn lub córka na stałe przebywają z nami i jest pod nasza opieką.