Kolejność dziedziczenia

W jakiej kolejności dziedziczy się spadek?


Zasady dziedziczenia po osobie, która nie zostawiła testamentu, reguluje kodeks cywilny: przepisy ściśle określają, kto po kim dziedziczy w rodzinie oraz jaką część spadku. Kolejność dziedziczenia ustawowego jest bardzo ważna.
Krewni zmarłego dziedziczą w następującej kolejności:


1. Dzieci oraz małżonek. Dziedziczą w częściach równych (np. żona i 2 dzieci po 1/3 spadku). Nawet gdy dzieci jest więcej, część małżonka nie może być mniejsza niż 1/4.

2. Małżonek wraz z rodzicami zmarłego. Te osoby dziedziczą dopiero wówczas, gdy zmarły nie miał dzieci. Udział małżonka wynosi 1/2 spadku, a rodziców - po 1/4.

3. Małżonek wraz z rodzeństwem zmarłego. Te osoby dziedziczą, jeśli zmarły nie miał dzieci, a jego rodzice nie żyją. Spadek: 1/2 dla małżonka, 1/2 do podziału po równo między rodzeństwo.

4. Tylko małżonek zmarłej osoby. Dziedziczy całość spadku, gdy zmarły małżonek nie miał dzieci ani rodziców (zmarli wcześniej), ani rodzeństwa czy też dzieci rodzeństwa.

5. Tylko rodzeństwo zmarłego. Bracia i siostry zmarłego dziedziczą, jeśli on nie zostawił dzieci ani małżonka i nie żyją jego rodzice. Gdy ktoś z rodzeństwa nie żyje, dziedziczą jego dzieci.

6. Dziadkowie zmarłej osoby. Dziedziczą, gdy zmarły ni miał: małżonka, dzieci, wnuków, rodziców, rodzeństwa (i ich dzieci). Gdy dziadkowie umrą, dziedziczą dalsi krewni.

7. Pasierbowie zmarłego. Mają prawo do spadku wyjątkowo: gdy nie żyje małżonek zmarłego (rodzic pasierba) i zmarły nie zostawił własnych dzieci, rodziców i rodzeństwa.

8. Gmina lub Skarb Państwa. Jeśli zmarły nie miał nikogo z powyższych krewnych dziedziczy gmina, w której mieszkał, a Skarb Państwa, gdy nie da się ustalić jego ostatniego miejsca pobytu.

Czy data śmierci spadkodawcy, może zdecydować, kto po nim dziedziczy?


Tak. Ustalając krąg spadkobierców, pod uwagę brane są przepisy, które obowiązują  dniu śmierci spadkodawcy. Ostatnia zmiana przepisów miała miejsce 28 czerwca 2009 r. Po osobach zmarłych po tej dacie mogą dziedziczyć dziadkowie i pasierbowie.

Czy data śmierci może mieć znaczenie w dziedziczeniu długów? 


Tak. To nowość w przepisach. Spadkobiercy nie muszą spłacać ze swojego majaku długów po osobach zmarłych po 18,10.2015 r. Długi tych osób są spłacane tylko do wartości tego, co zostawiły po sobie.

Komentarze

Popularne posty