Kodeks pracy a ciąża

Jakie przywileje pracownicze zapewnia kodeks pracy kobiecie w ciąży?

Przyszłe mamy powinny jak najszybciej poinformować pracodawcę o tym, że spodziewają się dziecka i przedstawić zaświadczenie lekarskie. Od tego momentu będą pod szczególną ochroną.

Jednym z najważniejszych przywilejów jest to, ze pracodawca nie może zwolnić kobiety w ciąży. Wyjątek od tej zasady to ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych i zwolnienie dyscyplinarne.
Uwaga! Na rozwiązanie umowy w tym trybie musi się jednak zgodzić reprezentująca pracownicę zakładowa organizacja związkowa (jeśli działa u danego pracodawcy). 

Pracownica nie wie, że jest w ciąży 

Może się zdarzyć, że kobieta otrzymująca wymówienie umowy o pracę nie wie o tym, że spodziewa się dziecka. Kiedy dostarczy pracodawcy zaświadczenie lekarskie, ze w momencie otrzymania wypowiedzenia była w ciąży, automatycznie zostaje przywrócona do pracy.

Jeśli kobieta złożyła wypowiedzenie, a później dowiedziała się, ze jest w ciąży, ma prawo zmienić swą decyzję w dowolnym dniu wypowiedzenia. Pracodawca musi to zaakceptować.
Uwaga! Umowy o pracę zawarte na czas określony, na czas wykonania określonej pracy czy na okres próbny, przekraczający jeden miesiąc, które uległyby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, zostają przedłużone do dnia porodu. Nie dotyczy to umów na zastępstwo innego pracownika.  

Praca w godzinach nadliczbowych... 

Kobieta w ciąży nie może pracować w godzinach nadliczbowych (ponad 8 godzin), a także w porze nocnej - jeśli to niemożliwe, pracodawca powinien przenieść ją na inne stanowisko, niewymagające pracy w nocy.

Jeśli i to nie jest możliwe, musi udzielić jej pełnopłatnego zwolnienia z obowiązku wykonywania pracy.
Uwaga! Pracy w warunkach szkodliwych kobieta w ciąży nie może wykonywać nawet za swoją zgodą. Nie można też bez jej zgody wysyłać jej w delegacje. 

Kiedy do lekarza? 

Kobieta w ciąży  ma prawo w godzinach pracy wykonać badania lekarskie, związane z ciążą, jeśli ich zrobienie w innym terminie nie jest możliwe. Pracodawca ma obowiązek wyrazić zgodę, uwzględniając też czas potrzebny na dojazd na badania.
Uwaga! Takie zwolnienie jest pełnopłatne. 
Potocznie się mówi, że kobieta dostaje zwolnienie lekarskie. ponieważ jest w ciąży, ale to nie do końca prawda - bo ciąża nie jest chorobą. Mogą jej jednak towarzyszyć różne dolegliwości - i to z ich powodu wystawiane jest zwolnienie lekarskie, które jest płatne w 100%.

Komentarze

Popularne posty