Przejdź do głównej zawartości

Ile kosztuje przepisanie domu?

Przepisanie domu na dziecko 


Najprostszym sposobem na przekazanie domu konkretnej osobie (np. synowi, córce) jest sporządzenie testamentu z odpowiednim zapisem (zwykłym lub windykacyjnym), ze dom ma przypaść dziecku.

To bardzo korzystne rozwiązanie ze względów finansowych. A dokładniej - opłat notarialnych, bo taksa notarialna za sporządzenie testamentu jest bardzo niska w porównaniu do opłat, jakie pobiera notariusz przy sporządzeniu umowy darowizny lub umowy dożywocia.

Uwaga! Za sporządzenie przez notariusza testamentu z zapisami zwykłymi maksymalna taksa notarialna wynosi 184,50 zł (brutto, czyli z podatkiem VAT). Za testament z zapisem windykacyjnym maksymalna taksa wynosi 246 zł (brutto). 

Przy umowie darowizny  lub dożywocia opłata zależy od wartości domu.

Uwaga! Testament ma jednak jeden minus. Owszem dziecko otrzyma nieruchomość, ale pozostali spadkobiercy mogą się domagać od niego wypłacenia zachowku

Kiedy należy się zachowek? Zachowek ma zabezpieczyć spadkobierców, których pominięto w testamencie lub odziedziczyli niewielką część spadku. W przypadku dorosłych, zdolnych do pracy osób, zachowek wynosi 1/2 tego, co ktoś odziedziczyłby, gdyby miało miejsce dziedziczenie ustawowe.

Zachowek należy się też przy dziedziczeniu ustawowym w sytuacji, gdy spadkodawca przed śmiercią rozdał majątek lub jego znaczną część. Spadkobierca ustawowy może domagać się zachowku, jeśli w wyniku tych darowizn nie odziedziczył nic lub niewielką część spadku.

Uwaga! Oczywiście dotyczy to sytuacji, gdy to nie on dostał darowiznę

Umowa darowizny domu Wydawałoby się, że aby uniknąć konieczności rozliczeń finansowych dziecka z pozostałą rodziną, można sporządzić umowę darowizny (w przypadku nieruchomości musi być w formie aktu notarialnego).

To nie do końca prawda.  W umowie można rzeczywiście wpisać klauzulę" "darczyńca zwalnia obdarowanego z obowiązku zaliczenia w poczet schedy spadkowej przedmiotu niniejszej umowy" i dzięki takiemu zapisowi dom nie będzie wchodził w skład spadku i dziecko nie będzie musiało się nim dzielić (czyli spłacać), ale klauzula ta nie ma zastosowania przy wyliczaniu należnego zachowku.

Uwaga! Pozostali członkowie rodziny mogą się go domagać. 

Dom w umowie dożywocia Aby tego uniknąć można sporządzić umowę dożywocia, która  polega na tym, że w zamian za przeniesienie własności nieruchomości nabywca (np. syn) zobowiązuje się zapewnić zbywcy (np. ojcu lub matce) dożywotnie utrzymanie.

W umowie można szczegółowo opisać na czym ma ono polegać.

Uwaga! Jeśli zabraknie takich zapisów, przyjmuje się, ze nabywca powinien przyjąć zbywcę jako domownika, dostarczać mu wyżywienie, ubranie, mieszkanie, światło i opał, zapewnić mu odpowiednią pomoc i pielęgnowanie w chorobie.  

Umowa dożywocia nie jest bezpłatnym przysporzeniem, bo nabywca domu ma przecież różne wydatki z nim związane. Dlatego inni spadkobiercy nie mogą żądać zachowku od wartości domu, który stał się własnością np. syna czy córki na podstawie umowy dożywocia.

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Wzór upomnienia dla pracownika

Kara upomnienia dla pracownika wzór Pracodawca ma prawo zastosować wobec pracownika, który nie przestrzega ustalonej organizacji oraz porządku w procesie pracy, przeisów BHP, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy:

Jak napisać pozew o rozwód?

Wzór pozwu o rozwód 1. Powód i pozwany Powód to osoba, która wnosi pozew o rozwód (może nim być każdy z małżonków), a pozwanym jest małżonek, z którym powód chce się rozwieść. W tym miejscu wpisuje się swoje dane (imię, nazwisko, dokładny adres), a niżej zamieszcza się dane małżonka.

Pozew o alimenty na dziecko wzór

Wzór pozwu o alimentyAlimentów na dziecko można domagać się, gdy nie mamy ślubu lub jesteśmy rozwiedzeni, a nawet, jeśli pozostajemy jeszcze formalnie małżeństwem, ale syn lub córka na stałe przebywają z nami i jest pod nasza opieką.