Brak zasięgu w telefonie

Gdy masz problem z brakiem zasięgu w telefonie 

Operatorzy świadczą usługi telekomunikacyjne tylko w miarę możliwości technicznych. Nie gwarantują dostępu do sieci w każdym miejscu, budynku czy pomieszczeniu. Jakość usługi także zależy od wielu czynników, m.in. technologii, odległości od nadajnika sieci, liczby użytkowników korzystających z sieci w tym samym czasie.


Także od ukształtowania terenu, warunków pogodowych czy typu zabudowy. Klienci mają możliwość korzystania z usług w zasięgu sieci operatora, a nie w konkretnej lokalizacji, np. w miejscu zamieszkania.

Operatorzy nie gwarantują identycznego zasięgu i takich samych  parametrów usługi na całym objętym zasięgiem terenie. Jeżeli sygnał jest niedostateczny w jakimś miejscu, nie oznacza to, że dostawca usług zaprzestał ich świadczenia.

Prawo do reklamacji z powodu braku zasięgu

Warunki umowy w takich sytuacjach przewidują różnego rodzaju uprawnienia abonenta, w tym prawo do złożenia reklamacji. Ponieważ klienci bardzo często korzystają z usług mobilnych w mieszkaniu lub prowadzonej firmie, pogorszenie lub brak zasięgu sieci w tych miejscach jak najbardziej może stanowić podstawę do reklamacji.
Uwaga! Bardzo często kończy się ona uznaniem przez dostawcę usług roszczeń i przyznaniem stosownej rekompensaty, np. w formie obniżenia kwoty abonamentu za telefon albo dodatkowego pakietu minut lub danych. 

Konflikt z operatorem  

Brak zasięgu w telefonie w jednej konkretnej lokalizacji nie jest natomiast podstawą do rozwiązania umowy bez negatywnych konsekwencji finansowych czy też do zaprzestania opłacania faktur za usługi telekomunikacyjne.

W razie konfliktu z operatorem telefonii komórkowej możesz dochodzić roszczeń w postępowaniu cywilnym. O pomoc w polubownym rozwiązaniu sporu warto zwrócić się do prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE).

Komentarze

Popularne posty