Wydziedziczenie w testamencie

Kiedy można wydziedziczyć? 

Są sytuacje, gdy spadkodawca chce w ogóle pozbawić osobę bliską dziedziczenia i wtedy ma prawo to zrobić, wydziedziczając ją. Tym samym pozbawia ją również prawo do zachowku. Spadkodawca musi dokonać wydziedziczenia w testamencie (własnoręcznym lub notarialnym).


Wydziedziczenie przyszłego spadkobiercy 


Kodeks cywilny ściśle określa, w jakich sytuacjach możemy wydziedziczyć przyszłego spadkobiercę ustawowego. Ma to miejsce, gdy ten:

  • wbrew naszej woli postępuje uporczywie w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego (np. syn zajmuje się nielegalnymi transakcjami, nadużywa alkoholu lub jest narkomanem i mimo naszych nalegań nie chce się zmienić);
  • dopuszcza się względem nas albo jednej z najbliższych nam osób umyślnego przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności albo rażącej obrazy czci (np. wszczyna awanturę, grozi, dopuszcza się rękoczynów);
  • uporczywie nie dopełnia względem nas obowiązków rodzinnych (np. syn nie pomaga nam finansowo, gdy żyjemy w niedostatku, nie zapewnia nam opieki, nie interesuje się naszym losem).  
Przyczynę wydziedziczenia trzeba podać w testamencie - możemy własnymi słowami opisać, dlaczego wydziedziczamy spadkobiercę i to uzasadnić. Nie jest to jednak dopuszczalne, abyśmy podjęli taką decyzję po jednorazowej awanturze domowej. Naganne zachowanie musi się powtarzać. 

Nie wolno uzależnić wydziedziczenia od określonego zachowania spadkobiercy , np. zapisać w testamencie, że wydziedziczymy syna alkoholika, jeśli nie podejmie leczenia odwykowego. 

Uwaga! Spadkodawca nie może wydziedziczyć bliskiego, jeżeli mu przebaczył. W takiej sytuacji wydziedziczony odzyskuje prawo do zachowku. 

Gdy wydziedziczony czuje się pokrzywdzony...

Może wtedy zażądać w sądzie ustalenia, że spadkodawca nie miał powodów do odebrania jej prawa do zachowku. Ma prawo złożyć taki wniosek już na sprawie o stwierdzenie nabycia spadku. Wówczas to sąd zdecyduje, czy należy wypłacić zachowek.

Osobę, którą wydziedziczono, traktuje się tak, jakby nie dożyła otwarcia spadku.

Uwaga! Jeśli spadkodawca zmieni decyzję co do wydziedziczenia, musi poprzedni testament odwołać albo zmienić. Natomiast gdyby przed śmiercią przebaczył osobie wydziedziczonej i będą na to dowody lub świadkowie, to taka osoba będzie miała prawo do zachowku. 

Komentarze

Popularne posty