Bezpłatne leki dla seniorów

Bezpłatne leki dla osób po 75. roku życia 


Od 1 września br. do bezpłatnych leków mają dostęp osoby po 75. roku życia. Na liście ogłoszonej przez Ministerstwo Zdrowia jest ponad 1100 leków. Są środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne.


Przy ich wyborze brano pod uwagę najczęstsze choroby ludzi starszych, do których należą m.in.: niewydolność serca, nadciśnienie, miażdżyca, POCHP, cukrzyca, osteoporoza, depresja. Przeciętny polski senior choruje na co najmniej 3-4 choroby przewlekłe i przyjmuje średnio 5-6 leków.

Kto otrzyma bezpłatne leki?


Aby otrzymać w pełni zrefundowany lek, należy mieć receptę wystawioną przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) albo uprawnioną do tego pielęgniarkę POZ. Przy czym musi to być lekarz, którego wybór zadeklarował pacjent.

Uwaga! Lekarze specjaliści i lekarze w ramach opieki nocnej lub świątecznej nie mogą wystawiać takich recept. Jeśli lekarz specjalista leczy pacjenta preparatami, które znajdują się na wykazie bezpłatnych leków, musi przekazać informację lekarzowi POZ, który będzie mógł wystawić pacjentowi receptę oznaczoną literą S. Dzięki temu pacjent dostanie w aptece lek bezpłatnie

Wprowadzenie bezpłatnego dostępu do wybranych leków dla seniorów nie może być podstawą do zmiany przez lekarza specjalistę zasad leczenia (prowadzonej farmakoterapii), jeśli zmiana ta nie jest oparta na aktualnej wiedzy medycznej.

Refundację leków pokrywa NFZ


Kwoty na to przeznaczone będą co roku stopniowo rosnąć - aż do 1,2 mld zł. Aby nie przekroczyć budżetu zaplanowanego na ten cel Ministerstwo Zdrowia może co dwa miesiące modyfikować listę bezpłatnych leków, wycofując z niej wybrane lekarstwa lub zastępując droższe preparaty tańszymi.

Tak więc prawdopodobnie zdarzać się będą sytuacje, że senior podczas wizyty w przychodni usłyszy od lekarza, że za lek, który jeszcze niedawno był bezpłatny, będzie musiał częściowo opłacić.

Pomimo tego bowiem, że na dopłaty przeznaczone są duże kwoty, są one mniejsze od wydatków, jakie starsi ludzie do tej pory ponosili na leki z częściową refundacją.

Komentarze

Popularne posty