Jak rozliczyć darowiznę?

Rozliczenie darowizny 


Są dwa rodzaje darowizny i rozlicza się je w iny sposób. Jeśli wspomagasz organizacje realizujące cele pożytku publicznego, np. zajmujące się pomocom osobom i rodzinom, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej czy ochroną zwierząt, możesz z tego tytułu maksymalnie odliczyć 6% dochodu.

Uwaga! Nie jest to ważne, czy ta organizacja, stowarzyszenie lub fundacja ma status organizacji pożytku publicznego (OPP) - czyli jest zarejestrowana w wykazie, który prowadzi Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Taki wpis ma znaczenie tylko przy przekazywaniu 1% podatku.  

Darowizny na cele kultu religijnego 

Tutaj także obowiązuje zasada odliczeń maksymalnie 6% od dochodu. Do takich darowizn zalicza się np. pieniądze, które dałeś na remont dachu kościoła lub organów. Do tego limitu wlicza się także wartość krwi oddanej przez honorowych dawców.

Jeśli wpłacasz pieniądze na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą, np. na utrzymanie kościelnego ośrodka pomocy bezdomnym, możesz odliczyć pełną tę kwotę - do 100% Twojego dochodu.

Uwaga! Niezależnie od rodzaju darowizny, pieniądze należy wpłacić na konto parafii, organizacji czy stowarzyszenia, które chcesz wesprzeć. 

Darowizną na cele kultu religijnego lub na rzecz organizacji czy fundacji może być również świadczenie w naturze, np. cement na budowę kościoła czy sprzęt komputerowy.

Uwaga! W takim przypadku trzeba sporządzić umowę darowizny, w której będzie podana rynkowa wartość ofiarowanych rzeczy. 

Jaki PIT do rozliczenia darowizny?

Darowiznę rozlicza się w PIT/0 - należy podać jej kwotę, a także wskazać nazwę i adres obdarowanego. Trzeba zachować dowody wpłaty darowizny. Przechowuj je przez 5 lat.

Komentarze

Popularne posty