Przejdź do głównej zawartości

ZUS umowa zlecenie

Składki do ZUS od umów zleceń 


1 stycznia 2016 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące odprowadzania składek do ZUS od umów zleceń. Wcześniej, jeśli ktoś pracował na odstawie kilku umów zleceń, składki odprowadzane były od tej umowy, która była zawarta najwcześniej.

Uwaga! Od 1 stycznia 2016 r. ta zasada się nie zmieniła, wprowadzony został jednak przepis, ze jeśli podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w danym miesiącu będzie niższa od minimalnego wynagrodzenia, to składki będą pobierane także od kolejnej umowy lub umów. 

Od jakiej kwoty pełne składki od umowy zlecenia?

Pełne składki - emerytalna, rentowa, wypadkowa i zdrowotna musza być odprowadzane od zarobków wynoszących 1850 zł brutto (taka kwota minimalnego wynagrodzenia obowiązuje od 1 stycznia 2016 r.).

Umowa zlecenie z różnymi pracodawcami 

Nowe przepisy oznaczają dodatkowe formalności dla osób, które mają zlecenia od różnych pracodawców. Dotychczas jeśli składka została odprowadzona od umowy zlecenie u pierwszego pracodawcy, drugiemu czy trzeciemu pracodawcy wystarczyło złożyć oświadczenie w tej sprawie.

Uwaga! Teraz pracownik będzie musiał dostarczyć kopie umów, od których zostały odprowadzone składki albo przedłożyć wystawione przez zleceniodawców druki ZUS RMUA.

Podstawa prawna: ustawa z 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r., poz. 1831).

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Wzór upomnienia dla pracownika

Kara upomnienia dla pracownika wzór Pracodawca ma prawo zastosować wobec pracownika, który nie przestrzega ustalonej organizacji oraz porządku w procesie pracy, przeisów BHP, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy:

Jak napisać pozew o rozwód?

Wzór pozwu o rozwód 1. Powód i pozwany Powód to osoba, która wnosi pozew o rozwód (może nim być każdy z małżonków), a pozwanym jest małżonek, z którym powód chce się rozwieść. W tym miejscu wpisuje się swoje dane (imię, nazwisko, dokładny adres), a niżej zamieszcza się dane małżonka.

Pozew o alimenty na dziecko wzór

Wzór pozwu o alimentyAlimentów na dziecko można domagać się, gdy nie mamy ślubu lub jesteśmy rozwiedzeni, a nawet, jeśli pozostajemy jeszcze formalnie małżeństwem, ale syn lub córka na stałe przebywają z nami i jest pod nasza opieką.