Wniosek o restrukturyzację kredytu

Restrukturyzacja kredytu 

Może pojawić się sytuacja, że będziesz miał przejściowe problemy ze spłacaniem rat kredytu. Wtedy najgorszym rozwiązaniem będzie unikanie kontaktów z bankiem.
Nie licz na to, że bank o Tobie zapomni lub uzna kredyt za niewielki, a dochodzenie roszczeń będzie nieopłacalne. Banki z mocy prawa mają obowiązek dbania o spłatę każdego kredytu, ponieważ w ten sposób działają w interesie klientów, którzy ulokowali swoje oszczędności na rachunkach i lokatach.
Uwaga! Najlepszym rozwiązaniem będzie szybkie skontaktowanie się z bankiem już w momencie wystąpienia pierwszych kłopotów finansowych. Możesz to zrobić jeszcze wcześniej, gdy tylko przewidujesz, że takie kłopoty mogą się pojawić.
Obie strony umowy kredytowej – Ty i bank – mogą za obopólną zgodą zmienić niektóre warunki kredytu: zawiesić spłacanie rat na pewien czas lub też uzupełnić zabezpieczenia (poręczenie członka rodziny lub przewłaszczenie na zabezpieczenie).
Uwaga! Są to sposoby, dzięki którym możesz sobie ułatwić życie w przypadku, gdy przewidujesz czasowe obniżenie swoich dochodów.
Jeśli jednak taka sytuacja miałaby mieć charakter bardziej trwały, to wtedy negocjuj z bankiem bardziej długofalowe rozwiązania, np. wydłużenie okresu kredytu w zamian za obniżenie kwoty miesięcznej raty lub ustanowienie dodatkowych zabezpieczeń.
Uwaga! Dzięki wcześniejszemu podjęciu rozmów z bankiem będziesz mógł utrzymać dobrą historię kredytową, co powinno Ci zdecydowanie ułatwić zaciąganie kredytów w przyszłości lub też zaciągać na zdecydowanie dogodniejszych warunkach przeznaczonych dla bardziej wiarygodnych partnerów.

Kredyt konsolidacyjny

To połączenie wszystkich kredytów w jeden. Dzięki takiemu rozwiązaniu będziesz mógł obniżyć wysokość miesięcznej sumy spłat na nowych warunkach, wygodniejszej formy spłaty (jeden przelew zamiast kilku), również Twoja rata kredytu może być niższa niż suma dotychczasowych płatności.
Uwaga! Kredyt konsolidacyjny będzie dla Ciebie dobrym rozwiązaniem, jeśli w przeszłości zaciągnąłeś kilka różnych kredytów (np. na samochód, kredyt ratalny lub tez gotówkowy, karta kredytowa) i masz trudności z obsługą miesięcznych łącznych rat z tytułu wszystkich swoich zobowiązań kredytowych.
Warto pamiętać, że zdecydowana większość banków udziela obecnie kredytów konsolidacyjnych
pod hipotekę na nieruchomości. Istnieje możliwość obciążenia hipoteką nieruchomości, która  jest Twoją własnością lub osoby trzeciej (np. członków rodziny).

Komentarze

Popularne posty