Sprzedaż konsumencka

Na czym polega sprzedaż konsumencka? 


Kupując lub zamawiając jakąś usługę, zawieramy z przedsiębiorcą umowę. Jeżeli robimy to dla siebie, jesteśmy konsumentem i mamy określone prawa, które chronią nasze interesy. Niektóre z nich są ogólne, np. prawo do reklamacji, inne wynikają z rodzaju umowy, np. prawo odstąpienia przy umowach zawartych na odległość.

We wszystkich krajach UE obowiązują takie same przepisy konsumenckie, w Polsce wprowadzone ustawą z 25 grudnia 2014 r.

Sprzedaż konsumencka 

Przepisy ustawy wspomnianej powyżej dotyczą sprzedaży konsumenckiej (zakup towaru lub usługi w celach, które nie są związane z działalnością gospodarczą albo zawodową). Przedmiotem takiej sprzedaży mogą być tylko rzeczy ruchome (np. telewizor, kilogram mąki, paczka ciastek).

Wyłączone natomiast są:

  • media (energia, gaz, woda), chyba że sprzedawane w ograniczonym zakresie;
  • przedmioty kupowane w postępowaniu egzekucyjnym i upadłościowym;
  • nieruchomości. 

Przy sprzedaży konsumenckiej umowa to podstawa 

Umowa sprzedaży może być zawarta w sposób tradycyjny (np. zakupy w supermarkecie), poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość (przez internet). Przepisy o sprzedaży konsumenckiej dotyczą również zakupów w komisie oraz zakupu wyrobu na podstawie umowy o dzieło, np. mebli wykonanych w zakładzie usługowym.

Forma umowy jest dowolna. Może być zawarta ustnie (gdy. np umawiamy się z szewcem na naprawę butów), pisemnie (np. z operatorem o świadczenie usług telekomunikacyjnych) lub w sposób dorozumiany (np. chcąc skorzystać z taksówki, wsiadamy do auta). 
Uwaga! Jeśli dostaniemy rzecz, której nie zamawialiśmy albo usługodawca wykona dla nas coś, o co nie prosiliśmy, nie musimy za to płacić.  

 Termin odstąpienia od umowy na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa 

Przy zakupie na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa mamy prawo odstąpić od umowy w określonym przez prawo terminie. Należy to zrobić w ciągu 14 dni kalendarzowych od otrzymania towaru lub zawarcia umowy. 
Uwaga! Obowiązkiem sprzedawcy jest poinformowanie nas o tym prawie, a jeśli tego nie zrobi, to prawo do odstąpienia od umowy przysługuje aż przez 12 miesięcy. 
Zakup musimy odesłać w ciągu 14 dni od odstąpienia od umowy i to na własny koszt., chyba ze sprzedawca zgodził się go ponieść albo nie uprzedził nas wcześniej o tym, ze to my płacimy.  Kiedy odstępujemy od umowy obowiązkiem sprzedawcy jest zwrócenie nam wszystkich kosztów (w tym tych, które wiążą się z dostarczeniem towaru) nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania naszego oświadczenia.
Uwaga! Powinien to zrobić w taki sam sposób, w jaki zapłaciliśmy za towar (gotówka, przelew, karta). Zwrot kosztów następuje według najniższej możliwej opcji, którą proponuje nam sklep. 
Oto jak określić dzień, od którego biegnie ten termin:
  • w przypadku pojedynczego towaru jest to dzień następny po tym, w którym dostaliśmy zakup;
  • w przypadku kilku towarów dostarczanych osobno, partiami lub w częściach - dzień następny po tym, w którym dostaliśmy ostatnią rzecz lub część;
  • w przypadku umowy o regularnym dostarczaniu towarów - od dnia, w którym dostaliśmy pierwszą z zamówionych rzeczy;
  • w przypadku pozostałych umów - od dnia następnego po dniu zawarcia umowy. 

Komentarze

Popularne posty