Darmowa pomoc prawna

Pomoc prawnika za darmo 

W wielu instytucjach organizowane są dyżury prawników, którzy doradzą Ci za darmo. Porada powinna być udzielona każdemu, kto się po nią zwróci, bez względu na jego sytuację materialną. Poradnictwem prawnym z zakresu swojej działalności zajmują się m.in.: Państwowa Inspekcja Pracy,  Rzecznik Praw Pacjenta, Rzecznik Finansowy, Federacja Konsumentów i rzecznicy konsumentów.
Rzecznik Praw Obywatelskich 

Udziela porad z zakresu prawa administracyjnego, praw osób starszych, niepełnosprawnych bada wyroki sądowe.

Telefon: centrala (22) 55 17 700; faks (22) 827 64 53.
Mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl

Adres: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa

Przyjęcia interesantów:

poniedziałki 9.00-17.oo;
wtorki, piątki: 9.00-15.00

Bezpłatna infolinia obywatelska: 800 676 676

Czynna: poniedziałki w godz. 10.00-18.00; wtorek-piątek od 8.00 do 16.00.

Rzecznik Finansowy 

Udziela porad z zakresu ubezpieczeń komunikacyjnych, na życie, NNW, domów i mieszkań, turystycznych itp. oraz innych umów finansowych, np. z firmami pożyczkowymi, z bankami.

Telefon: dyżury ekspertów pod nr. (22) 333 73 28 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 -18.00; nr. (22) 333 73 25, poniedziałek-piątek, w godz. 11.00-13.00.

Adres: Biuro Rzecznika Ubezpieczonych, Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa.

Biuro podawcze czynne jest w godzinach 8.00-18.00.

Rzecznik Praw Pacjenta 

Udziela pora z zakresu praw pacjenta, także praw pacjentów szpitali psychiatrycznych.  Przyjęcia interesantów w biurze rzecznika od poniedziałku do piątku, od 9.00 do 15.00.

Telefon: (22) 532 82 50 oraz faks (22) 532 82 39.
Mail: sekretariat@bpp.gov.pl

Adres: Biuro Rzecznika Praw Pacjenta ul. Młynarska 46 01-171 Warszawa.

Bezpłatna infolinia: 800 190 590 (czynna od poniedziałku do piątku, od 9.00 do 21.00).
Federacja Konsumentów 

Udziela porad z zakresu prawa konsumentów, także pomaga pisać reklamacje i rozstrzygać spory konsumenckie Należy kontaktować się z oddziałem federacji w swoim województwie. Adres znajdziesz na stronie internetowej Federacji Konsumentów.

Telefon: informacje o numerach telefonów do oddziałów w całej Polsce uzyskasz pod numerem: 22 827-11-73.
Mail: zapytania możesz wysyłać drogą mailową na adres: info@federacja-konsumentow.org.pl

Państwowa Inspekcja Pracy 

Udziela porad z zakresu prawa pracy, m.in. dotyczących  umów o pracę, legalności zatrudnienia, pensji, BHP, funduszu świadczeń socjalnych, praw pracujących rodziców.

Telefon: do inspektoratu w Twoim województwie znajdziesz na stronie ww.bip.pip.gov.pl

Kontakt możesz też otrzymać w Inspektoracie Głównym PIP pod numerem: 22 391 82 15

Mail: kancelaria@gip.pip.gov.pl

Adresy: do wszystkich inspektoratów znajdują się na stronie: www.pip.gov.pl

Komentarze

Popularne posty