Zasiłki rodzinne w Niemczech

Kindergeld i Elterngeld w Niemczech

Kindergeld

Wniosek o wypłatę Kindergeld (niemiecki zasiłek rodzinny) może złożyć osoba, która ma stałe miejsce zamieszkania w Niemczech lub przebywa w sposób ciągły lub będzie przebywać minimum 6 miesięcy na terenie Niemiec.

Uwaga! Jeśli obywatel któregokolwiek z krajów Unii Europejskiej pracuje na terenie Niemiec i w jego kraju wypłacany jest już zasiłek rodzinny, ma wówczas prawo do starania się o uzyskanie dopłaty do zasiłku rodzinnego do wysokości, otrzymywałby, gdyby był obywatelem Niemiec pracującym w Niemczech.

Wysokość Kindergeld 

Wysokość Kindergeld wynosi 184 euro miesięcznie na pierwsze, drugie i trzecie dziecko, 215 euro na kolejne dzieci. Wnioski należy składać w lokalnym oddziale niemieckiej Kasy Rodzinnej (Familienkasse).

Elterngeld

Od 1 stycznia 2007 wprowadzono nową zapomogę rodzicielską – Elterngeld. Prawo do zasiłku mają oboje rodzice, jeżeli zdecydują się na opiekę nad dzieckiem. Jeden z rodziców może otrzymywać zapomogę do 12 miesięcy, co łącznie z urlopem macierzyńskim daje okres 14 miesięcy.

Uwaga! Jeżeli drugi rodzic zdecyduje się na rezygnację z pracy na rzecz wychowania dziecka na co najmniej 2 miesiące, to okres pobierania tego zasiłku wydłuża się o kolejne 2 miesiące. Czas wychowywania dziecka oboje rodzice mogą podzielić między sobą. Rodzice samotnie wychowujący dziecko otrzymują Elterngeld przez okres 14 miesięcy.

Wysokość Elterngeld

Wysokość Elterngeld  wyliczana jest wg przychodów i jest to 67% poprzednich zarobków po opodatkowaniu, co najmniej 300 euro, maksymalnie 1800 euro.

Komentarze

Popularne posty