Odpowiedzialność za długi spadkowe

Jaka odpowiedzialność za długi spadkowe?

Spadek zazwyczaj kojarzony jest z pomnożeniem majątku, ale czasami jednak nie ma zysku, są za to długi spadkowe. Na szczęście po ostatnich zmianach w prawie spadkowym będzie trudniej je odziedziczyć.


Zmiany w przepisach prawa spadkowego

Zmieniły się przepisy, które dotyczą dziedziczenia  spadków - już nie jest tak łatwo odziedziczyć po zmarłym niespłacony kredyt. 

Na co zwrócić uwagę i czego pilnować, by nie odziedziczyć długów?

Dotychczas przed przyjęciem długów spadkowych mogliśmy się uchronić tylko w takim przypadku, jeżeli w ciągu sześciu miesięcy od śmierci spadkodawcy złożyliśmy w sądzie lub u notariusza oświadczenie o odrzuceniu spadku lub przyjęciu z tzw. dobrodziejstwem inwentarza (spadkobierca dziedziczył wtedy tylko to, co ewentualnie zostało po sprzedaży majątku  zmarłego i spłacie długów). 
Uwaga! Niestety, wiele osób nie wiedziało o tym lub nie miało głowy do czytania przepisów, wiec nic nie robiło. Często spadkobierca nawet nie podejrzewał, że zmarły miał jakieś zobowiązania lub wręcz kłopoty finansowe i jeśli nie złożył stosownego oświadczenia w sądzie lub u notariusza, oznaczało to, ze przyjmuje spadek wprost (dziedziczył wszystko wraz z długami). Także wtedy, gdy przewyższały one wartość pozostawionego majątku.  
Dochodziło wtedy do absurdalnych sytuacji, gdy np. wierzyciele ścigali kilkuletniego wnuka dłużnika.

Długi spadkowe po nowemu 

Po zmianie przepisów w prawie spadkowym brak złożenia oświadczenia przez spadkobiercę w kwestii przyjęcia bądź odrzucenia spadku, będzie jednoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza.
Uwaga! Czyli całość długów spadkowych nie zostanie odziedziczona automatycznie, ale to nie oznacza, ze w ogóle nie odziedziczymy zobowiązań po zmarłym. Będziemy za nie odpowiadać, ale tylko do wysokości odziedziczonego majątku. Jeśli dług wynosi np. 50 tys. zł, a spadek jest wart 20 tys. zł, odpowiemy tylko do wysokości 20 tys. zł. 
Zmieni się też sposób ustalania majątku spadkowego. Dotychczas robił to komornik, co wiązało się z wysokimi kosztami (nawet kilka tysięcy złotych dla rzeczoznawców). Teraz spis inwentarza będą mogli sporządzić sami spadkobiercy i złożyć go w sądzie lub u notariusza.

Wzór oświadczenia o przyjęciu spadku  


Wzór oświadczenia o odrzuceniu spadku

Komentarze

Popularne posty