Przejdź do głównej zawartości

Co może firma windykacyjna?

Co może firma windykacyjna, a czego jej nie wolno?

Zalegasz ze spłatą swoich zobowiązań? Dostałeś pismo w tej sprawie, ale nie od banku tylko od firmy windykacyjnej
Uwaga! Bank ma prawo odsprzedać dług swojego klienta. Zezwalają na to przepisy kodeksu cywilnego (art. 509-518).  Mówią one o tym, że do przeniesienia wierzytelności (długu) nie jest potrzebna zgoda dłużnika. Bank musi jedynie powiadomić o tym dłużnika. 
Zazwyczaj (aby uniknąć nieporozumień) instytucje takie jak banki, operatorzy telefonii czy telewizyjni już przy zawieraniu umowy proszą klientów o ewentualną zgodę na dokonanie przelewu wierzytelności.

Uwaga! Gdy nie doszło jeszcze do przelewu wierzytelności, a windykator działa jedynie w imieniu banku i chce odzyskać zaległe raty, trzeba jak najszybciej się z nim skontaktować (lub z bankiem) by rozwiązać problem zadłużenia. I firmie windykacyjnej i bankowi zależy na tym by zadłużenie zostało spłacone. 
Jeżeli masz problemy finansowe, to zarówno banki, jak i windykator mogą rozłożyć dług na raty, które realnie będziesz mógł spłacać. Możesz też podpisać ugodę z bankiem. Będzie ona polegała na tym, że zaległe raty zostaną niejako wstecznie odroczone.

Uwaga! Musisz jedynie uczciwie przedstawić swoją sytuację finansową.  
Jeśli nadal nie będziesz w stanie spłacać swoich zobowiązań, to korzystnym rozwiązaniem może być zmniejszenie wysokości rat poprzez wydłużenie okresu spłaty kredytu.

Jak działa firma windykacyjna?

Windykator ma za zadanie odzyskać pieniądze. Wszelkimi dostępnymi środkami.

Czasem długi te są przedawnione. Oznacza to, że ktoś może się domagać się spłaty zadłużenia, bo prawo to nie ulega przedawnieniu, ale jednocześnie dłużnik ma prawo odmówić. Wystarczy powołać się na przedawnienie danych roszczeń pieniężnych.

Uwaga! Windykator może wtedy skierować sprawę do sądu lub wpisać dłużnika rejestru Biura Informacji Gospodarczych. Firma windykacyjna nie ma jednak prawa choćby sugerować, że dokona przymusowej egzekucji długów, bo na podstawie wyroku sądowego ma do tego prawo tylko komornik. Nie może też żądać wyjawienia majątku dłużnika.  
Jeżeli masz wątpliwości dotyczące przedawnienia długów lub działania firmy windykacyjnej, skorzystaj z pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumenta.

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Wzór upomnienia dla pracownika

Kara upomnienia dla pracownika wzór Pracodawca ma prawo zastosować wobec pracownika, który nie przestrzega ustalonej organizacji oraz porządku w procesie pracy, przeisów BHP, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy:

Jak napisać pozew o rozwód?

Wzór pozwu o rozwód 1. Powód i pozwany Powód to osoba, która wnosi pozew o rozwód (może nim być każdy z małżonków), a pozwanym jest małżonek, z którym powód chce się rozwieść. W tym miejscu wpisuje się swoje dane (imię, nazwisko, dokładny adres), a niżej zamieszcza się dane małżonka.

Pozew o alimenty na dziecko wzór

Wzór pozwu o alimentyAlimentów na dziecko można domagać się, gdy nie mamy ślubu lub jesteśmy rozwiedzeni, a nawet, jeśli pozostajemy jeszcze formalnie małżeństwem, ale syn lub córka na stałe przebywają z nami i jest pod nasza opieką.