Zasiłek dla bezrobotnych w Niemczech

Zasiłki w Niemczech

Niemiecki zasiłek dla bezrobotnych (Arbeitslosengeld I – ALG I) przysług je osobie, która w ostatnich dwóch latach przepracowała co najmniej 360 dni kalendarzowych i była w tym okresie objęta ubezpieczeniem społecznym na terenie Niemiec.

Uwaga! Wysokość i długość okresu pobieranego w Niemczech zasiłku dla bezrobotnych zależy od ostatnio osiąganych dochodów oraz sytuacji rodzinnej (w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym). Długość wypłaty niemieckiego zasiłku dla  uzależniona jest od długości stażu pracy osoby bezrobotnej i wynosi od 180 do 720 dni kalendarzowych.


Transfer polskiego zasiłku dla bezrobotnych do Niemiec

Przed wyjazdem do Niemiec należy zaopatrzyć się w dokument PD U2- unijny dokument, który potwierdza prawo do zachowania zasiłku dla bezrobotnych w trakcie poszukiwania pracy w innym państwie członkowskim UE.

Uwaga! Osoby, które chcą transferować swój zasiłek dla bezrobotnych do Niemiec i tam aktywnie szukać pracy powinny złożyć do Wojewódzkiego Urzędu Pracy wniosek o wydanie PD U2. Dokument ten jest sporządzony w języku urzędowym państwa docelowego i nie podlega tłumaczeniu. Prawo do transferu zasiłku dla bezrobotnych przysługuje tylko przez 3 miesiące, z możliwością przedłużenia do 6 miesięcy.

Komentarze

Popularne posty