Własność mieszkania

Własność mieszkania a nasze prawa

Typ własności mieszkania niesie za sobą określone skutki prawne i finansowe.

Jak wygląda ten podział?

Mieszkania spółdzielcze 

W tym przypadku możliwe są trzy warianty: lokatorskie prawo do lokalu spółdzielczego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu oraz odrębna własność. 

W pierwszym przypadku jesteś jedynie lokatorem. Właścicielem mieszkania jest spółdzielnia. Nie możesz więc go np. sprzedać lub zapisać komuś w spadku. Takie mieszkanie możesz jednak wykupić od spółdzielni - przekształcając je w odrębna całość.


Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu 

Choć właścicielem mieszkania jest spółdzielnia, możesz je sprzedać, podarować albo zapisać spadkobiercom. Jest to wiec dosyć dziwna forma prawna, tzw. ograniczone prawo rzeczowe.
Uwaga! Możesz założyć dla takiego mieszkania księgę wieczystą i wykorzystać je jako zabezpieczenie dla banku przy pożyczce hipotecznej. 

Przekształcenie spółdzielczego prawa do lokalu w odrębną własność 

Przekształcenie spółdzielczego prawa do lokalu w odrębną własność zwane jest uwłaszczeniem. Dzięki niemu stajesz się właścicielem mieszkania (masz prawo nim dysponować), współwłaścicielem części wspólnej budynku oraz działki, na której go wybudowano.
Uwaga! By uwłaszczenie było możliwe, grunt pod budynkiem musi mieć uregulowaną sytuację prawną. 
Taksę notarialną  opłaca nowy właściciel. Nie zależy ona od wartości nieruchomości. Wynosi 1/3 najniższego wynagrodzenia. Obecnie za uwłaszczenie trzeba zapłacić około 800 zł (łącznie z wypisami aktu notarialnego).
Uwaga! Nie jest pobierany podatek od czynności cywilnoprawnych. 

Wykup mieszkania komunalnego 

Należy ono do gminy i to od tej decyzji zależy, na jakich warunkach możesz je wykupić - według wartości rynkowej czy ze zniżką.
Uwaga! Niewykupionego mieszkania nie możesz przekazać albo odziedziczyć. 
Dziedziczeniu nie podlega też prawo najmu, ale przepisy dopuszczają wstąpienie w stosunek najmu lokalu krewnych najemcy po jego śmierci.

Komentarze

Popularne posty