Rodzaje kredytów

Kredyty i ich rodzaje

Z uwagi na czas trwania umowy Kredyty dzielimy na:
  • krótkoterminowe (spłacane w okresie do 1 roku);
  • średnioterminowe (spłacane w okresie do 3 lat);
  • długoterminowe, (spłacane przez okres ponad 3 lat).
Ich przeznaczenie też może być różne.


Kredyt w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym

Dzięki niemu sfinansujesz wydatki, które przekraczają kwotę znajdującą się w danej chwili na Twoim koncie.
Uwaga! Jego uzyskanie z reguły nie wymaga dopełnienia żadnych formalności, poza złożeniem wniosku i podpisaniem umowy.
Mamy dwie formy tego kredytu:
  • kredyt odnawialny, gdy każda spłata całości lub części kredytu powoduje jego odnowienie pierwotnej wysokości. Możesz go wielokrotnie wykorzystywać aż do wygaśnięcia umowy, oraz
  • kredyt nieodnawialny, gdy każda wypłata dokonana w ciężar rachunku kredytowego powoduje zmniejszenie limitu o wypłaconą kwotę.
Z kredytu odnawialnego będziesz mógł korzystać poprzez wypłaty z konta osobistego, a po upływie okresu kredytowania limit może ulec automatycznemu wznowieniu, bez konieczności składania wniosku.

Kredyt pozwala na bieżąco kontrolować zadłużenie, bo w comiesięcznych wyciągach bank poda Ci kwotę już wykorzystanego limitu.
Uwaga! Jeśli w okresie umowy kredytu będziesz zadłużał się ponad przyznany limit albo wpływy na Twój rachunek będą nieregularne, bank nie przedłuży umowy na kolejny okres, a całe zadłużenie będziesz musiał spłacić po upływie 30 dni od dnia zakończenia umowy.

Kredyt gotówkowy

To najpopularniejszy kredyt, który pozwala na pokrycie bieżących bądź większych wydatków. By go otrzymać będziesz musiał wskazać kredytodawcy na co przeznaczysz otrzymaną kwotę (choć czasem wystarczy oświadczyć, że będzie on przeznaczony "„na cele konsumpcyjne”.
Pieniądze dostaniesz do ręki, konto bankowe albo w formie czeku bankowego.
Uwaga! Bank może sprawdzić, czy wykorzystałeś środki zgodnie z zadeklarowanym przeznaczeniem, a jeśli nie – może wypowiedzieć umowę.

Pożyczka gotówkowa

Ten rodzaj oferty, to odpłatne lub nieodpłatne przekazanie do dyspozycji pożyczkobiorcy określonej kwoty pieniędzy bez konieczności określenia celu jej wydania.
Uwaga! W przeciwieństwie do kredytu, od kwoty pożyczki bank nie zawsze nalicza odsetki umowne.

Kredyt ratalny

Sfinansujesz nim swoje zakupy (najczęściej zakup sprzętu AGD i materiałów budowlanych).
Uwaga! Wybór towaru i podpisanie umowy kredytowej następuje w jednym miejscu (np. w sklepie), a kredytodawca przekazuje kwotę równą cenie towaru na rachunek sprzedawcy. Ty zaś odbierzesz towar i będziesz zwracał kredytodawcy w ratach cenę towaru, która zostanie powiększoną o kwotę odsetek, opłat i prowizji.
Jeżeli nie będziesz chciał skorzystać z takiego kredytu, możesz zawrzeć bezpośrednio ze sprzedawcą umowę sprzedaży ratalnej i wówczas będziesz płacił mu cenę za towar w określonych ratach, a towar otrzymasz przed całkowitym zapłaceniem ceny.
Kredyt samochodowy

Przeznaczysz go na zakup wymarzonego samochodu. Jego kwota jest wyższa niż w przypadku kredytu ratalnego lub gotówkowego, bo koszt kredytu wzrasta o koszty ustanowienia zabezpieczeń,
np. zastawu rejestrowego, ubezpieczenia.
Uwaga! Przed podjęciem decyzji przyjrzyj się ofercie banku, który współpracuje z wytwórcą danej marki pojazdu, gdyż z reguły oferuje on korzystniejsze warunki kredytowania, bądź jego oferta połączona jest z dodatkowymi bonusami ze strony sprzedawcy, np. pokryciem kosztów ubezpieczenia samochodu czy wyposażeniem pojazdu w dodatkowe wyposażenie.

Kredyt bądź pożyczka hipoteczna

Kredyt, który można przeznaczyć na zakup mieszkania, budowę lub remont domu. Możesz też spłacić nim inne kredyty. Z uwagi na wysokość pożyczanych środków, spłaca się go w ciągu kilkudziesięciu lat, a zabezpieczeniem spłaty jest obciążenie hipoteki kredytowanej nieruchomości.

W praktyce kredyty hipoteczne udzielane są na finansowanie lub refinansowanie nieruchomości, natomiast środki z pożyczki hipotecznej będziesz mógł wykorzystać na dowolny cel.
Uwaga! W konsekwencji pożyczka hipoteczna jest nieco wyżej oprocentowana niż kredyt, a okres, na który jest udzielana, jest krótszy: maksymalnie do 10-15 lat.

Kredyt konsolidacyjny

Ten kredyt jest wart uwagi, gdy zamiast kilku rat kredytów w różnych bankach, płatnych w różnych terminach, chcesz spłacać jeden – często niżej oprocentowany. Bank udzieli Ci jednego kredytu na całą kwotę zadłużenia i spłaci wszystkie Twoje kredyty, a czasem może wypłacić Ci dodatkową kwotę na dowolny cel.

Karta kredytowa

Jest szczególnie przydatna w podróży i w razie nagłej potrzeby, gdy nie masz przy sobie wystarczającej ilości pieniędzy. Będziesz mógł płacić nią w sklepach, restauracjach, a także przez Internet.

Dług na karcie kredytowej spłacisz na podstawie wyciągów przesyłanych pod koniec miesięcznego okresu rozliczeniowego, przy czym we wskazanym terminie musisz spłacić kwotę nie mniejszą niż określona w umowie część zadłużenia.

Komentarze

Popularne posty