Zasiłek pogrzebowy komu przysługuje

Zasiłek pogrzebowy 

Zasiłek pogrzebowy wynosi maksymalnie 4 tys. zł. Na taką kwotę może liczyć jedynie członek rodziny zmarłego, który sfinansował pochówek (nawet jeśli wydał mniej). Jeżeli koszty pogrzebu pokryje osoba spoza rodziny, ZUS wypłaci tyle, ile wynika z rachunków (ale nie więcej niż 4 tys. zł).
Czasem na pogrzeb składa się kilka osób, wówczas zasiłek dzielony jest proporcjonalnie do poniesionych kosztów. Jednak, gdy pogrzeb odbył się na koszt państwa lub organizacji społecznej, ale członek rodziny również poniósł część wydatków, przysługuje mu zasiłek w pełnej wysokości.

Co z zasiłkiem pogrzebowym, gdy zmarły był nieubezpieczony?

Jeśli zmarły był nieubezpieczony, członek rodziny, który finansuje pogrzeb nie traci prawa do zasiłku pogrzebowego. pod warunkiem, że sam jest ubezpieczony lub pobiera rentę bądź emeryturę. Za rodzinę, zgodnie z przepisami, ZUS uznaje:
  • dzieci (własne, małżonka oraz przysposobione);
  • wnuki;
  • rodzeństwo i inne dzieci przyjęte na wychowanie przed osiągnięciem pełnoletności;
  • małżonka i rodziców (także ojczyma i macochę). 

Rozszerzona lista osób uprawnionych do zasiłku pogrzebowego 

Od 1 marca  lista osób uprawnionych do zasiłku pogrzebowego została rozszerzona.  Teraz prawo do wsparcia uzyskały również wnuki, które poniosą koszty pochówku dziadków, a także opiekunowie dzieci w rodzinie zastępczej oraz osób, nad którymi ustanowiono opiekę prawną.

Uwaga! Wdowcom i wdowom, którzy byli ze współmałżonkami w separacji, również należy się zasiłek pogrzebowy, a wynika to nie z przepisów ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Socjalnych, ale z orzeczenia wydanego przez Sąd Najwyższy w 2012 r. 

Kiedy należy wystąpić o zasiłek pogrzebowy? 

Należy to robić w ciągu 12 miesięcy od śmierci osoby, której koszty pogrzebu pokryliśmy.

Komentarze

Popularne posty