Usługi opiekuńcze

Komu przysługują usługi opiekuńcze? 


Usługi opiekuńcze przysługuje osobom samotnym lub tym, którym rodzina nie jest w stanie jej zapewnić. Pomoc świadczona jest najczęściej w mieszkaniu osoby potrzebującej.

Co obejmują usługi opiekuńcze? 

Obejmują:
  • pomoc w codziennym zajęciach, tj.: robienie zakupów, sprzątanie, gotowanie z uwzględnieniem diety, załatwianie spraw urzędowych, pranie bielizny pościelowej i osobistej;
  • opiekę higieniczno-sanitarną: mycie, kąpanie, ubieranie, dozowanie lekarstw dla osób chorych, zmiana bielizny osobistej i pościelowej, pomoc przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych;
  • pielęgnację zaleconą przez lekarza;
  • pomoc w podtrzymywaniu psychofizycznej kondycji osoby: organizowanie spacerów, czytanie. 

Wniosek o usługi opiekuńcze 


Wniosek o usługi opiekuńcze składa się w ośrodku pomocy społecznej. W wypadku ubiegania się o pomoc w formie specjalistycznych usług opiekuńczych trzeba przedstawić zaświadczenie lekarskie o konieczności świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych

Uwaga! Pomoc przyznawana jest na podstawie wywiadu środowiskowego - pracownik socjalny sprawdza sytuację rodzinną, zdrowotną, dochodową osoby, która z takim wnioskiem występuje. 

Koszt usług opiekuńczych 


Zasady odpłatności ustala gmina. Decydująca jest wysokość dochodu rodziny (netto). Bezpłatne usługi są zwykle świadczone, gdy dochód nie przekracza kryterium przewidzianego w ustawie o pomocy społecznej (456 zł na osobę w rodzinie oraz 542 zł dla osoby samotnej). Niektóre gminy dopuszczają wyższe kryterium.

W wypadku przekroczenia wskazanego limitu, osoba zainteresowana ponosi częściową odpłatność - tym większą, im większe jest przekroczenie. Stawka godzinowa za usługi opiekuńcze wynosi przeciętnie 12-13 zł. 

Komentarze

Popularne posty