Dom pomocy społecznej

Dla kogo dom pomocy społecznej?

Dom pomocy społecznej przysługuje osobom, które z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności stały się niesamodzielne.

Wniosek o umieszczenie w  domu pomocy społecznej

Należy go zgłosić w ośrodku pomocy społecznej właściwym ze względu na miejsce zamieszkania (może to zrobić sama zainteresowana osoba lub jej przedstawiciel ustawowy). Pracownik socjalny przeprowadza wywiad środowiskowy i gromadzi odpowiednią dokumentację, którą następnie przesyła do powiatowego centrum pomocy rodzinie.

Wraz z wnioskiem należy złożyć:
  • dokumenty potwierdzające stan zdrowia;
  • orzeczenie o niepełnosprawności;
  • zaświadczenie z ZUS lub KRUS o wysokości emerytury lub renty (wraz z odcinkiem ostatniej wypłaty);
  • ewentualnie decyzję gminy o przyznaniu zasiłku stałego;
  • pisemną zgodę (lub przedstawiciela ustawowego) na umieszczenie w domu opieki i potrącanie opłaty za pobyt. 
Uwaga! Skierowanie do domu opieki wydaje gmina. Musi być na nim zaznaczone, że nie ma możliwości zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania. Natomiast starosta decyduje o umieszczeniu w konkretnej placówce. 

Ile kosztuje pobyt w domu pomocy społecznej? 

Pobyt jest odpłatny - w zależności  od ośrodka waha się w granicach 2500 zł do 3500 zł. Podopieczny płaci maksymalnie 70% swojego dochodu, pozostałe 30% pozostaje na jego potrzeby.
Uwaga! Jeżeli odpłatność w placówce jest wyższe, brakującą kwotę dopłaca rodzina, chyba ze jej dochód nie przekracza 300% kryterium uprawniającego do pomocy społecznej. 
Jeżeli rodziny nie ma lub jest w trudnej sytuacji - resztę dopłaca gmina.
Uwaga! Jeżeli ktoś decyduje się na prywatny dom opieki, nie musi załatwiać ww. formalności, bo w takiej sytuacji decydują tylko możliwości finansowe

Komentarze

Popularne posty