Wspólne rozliczenie z małżonkiem

Wspólne rozliczenie małżonków 


Przed złożeniem deklaracji podatkowej, warto sprawdzić, czy w naszej sytuacji nie będzie lepiej skorzystać z referencyjnej formy opodatkowania, np. wspólnego rozliczenia się ze współmałżonkiem lub z dzieckiem.

Rozliczenie z małżonkiem 


Wspólny PIT jest opłacalny, gdy:

  • jedno z małżonków pracowało lub osiągało niewielkie dochody;
  • współmałżonek sporo zarabiał i powinien zapłacić 32% podatek. 
Można rozliczyć się wspólnie pod warunkiem, że:
  • małżeństwo trwa cały rok;
  • małżonkowie mają wspólność majątkową;
  • małżonkowie złożą oświadczenie w deklaracji PIT o wspólnym rozliczeniu do dnia 30 kwietnia. 
Uwaga! Wspólne opodatkowanie jest możliwe również wtedy, gdy jeden z małżonków zmarł w trakcie roku podatkowego lub przed złożeniem zeznania podatkowego
Wspólnie mogą rozliczyć także małżonkowie, z których jedno mieszka za granicą w innym kraju UE, Europejskiego Obszaru Gospodarczego (np. w Norwegii) lub w Szwajcarii. Warunek: 75% łącznych przychodów osiągnęli oni w Polsce.

Kiedy nie można rozliczyć się z małżonkiem? 


Wspólnie z małżonkiem nie można rozliczyć się, gdy jedno prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym, karta podatkową lub ryczałtem ewidencjonowanym (w wyjątkiem najmu prywatnego).

Rozliczenie z dzieckiem 


Z dzieckiem może rozliczyć się rodzic lub opiekun samotnie wychowujący dziecko.

Uwaga! Musi to być faktycznie samotne wychowywanie (nie tylko w sensie prawnym), które polega na tym, że samodzielnie utrzymujemy oraz troszczymy się o dziecko. 
Takie rozliczenie jest możliwe, gdy dziecko:

  • jest małoletnie (do 18. roku życia);
  • nie ukończyło 25 lat, uczy się w szkole lub wyższej uczelni i w 2014 r. nie miało dochodów, które podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych lub kapitałów pieniężnych w łącznej wysokości 3089 zł (wyjątek - renta rodzinna). Co istotne, dziecko może uzyskiwać inne przychody, np. opodatkowane liniowo, ryczałtem, z praw majątkowych;
  • bez względu na wiek, jeżeli pobieramy na dziecko zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną. 
Uwaga! Można rozliczyć się wspólnie z dzieckiem, o ile nie mieliśmy w 2014 r. dochodów opodatkowanych 19% podatkiem liniowym, w formie ryczałtu ewidencjonowanego lub karty podatkowej. 

Komentarze

Popularne posty