Ulga rehabilitacyjna 2015

Ulga rehabilitacyjna za 2014 r. 


Ulga rehabilitacyjna przysługuje osobom niepełnosprawnym, z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz tym, które mają takie osoby na utrzymaniu.

Uwaga! Warunek: dochód osoby niepełnosprawnej nie mógł przekraczać 9120 zł w 2014 roku. 

Co można odliczyć?  


Odliczyć można: 

  • bez limitu - wydatki m.in.: za wykup sprzętu rehabilitacyjnego, adaptację mieszkania dla potrzeb osoby niepełnosprawnej, pobyt na turnusie rehabilitacyjnym;
  • maksymalnie do 2280 zł rocznie m.in. na: używanie samochodu osobowego będącego własnością lub współwłasnością osoby niepełnosprawnej do przejazdów na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne; utrzymanie psa asystującego przez osobę niewidomą i niedowidzącą z I lub II grupy i osobę z niepełnosprawnością narządu ruchu, którą zaliczona jest do I grupy;
  • różnicę między faktycznie poniesionymi w danym miesiącu wydatkami na lei a kwotą 100 zł, jeśli lekarz specjalista stwierdził, że osoba niepełnosprawna powinna te leki przyjmować. 

Uwaga! Aby skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej należy posiać faktury z apteki, certyfikat potwierdzający status psa asystenta, pismo potwierdzające zlecenie zabiegów.  

Do kiedy należy złożyć PIT? 


Na złożenie PIT-u mamy czas do 30 kwietnia, ale lepiej zrobić do wcześniej, zwłaszcza gdy spodziewamy się zwrotu nadpłaconego podatku.

PIT można złożyć:

  • osobiście - w urzędzie skarbowym właściwym dla miejsca zamieszkania (nie zameldowania!);
  • wysłać pocztą;
  • przez internet, korzystając ze strony Ministerstwa Finansów. 

Komentarze

Popularne posty