Przejdź do głównej zawartości

Praca w święta w placówkach handlowych

Praca w placówkach handlowych 


Pracodawca nie może polecić pracownikom pracy w święta w placówkach handlowych.

Uwaga! Kodeks pracy, jak i inne akty prawne nie zawierają definicji pojęcia "placówka handlowa", dlatego placówkę handlową należy rozumieć potocznie, tj. jako instytucję, której działalność polega na kupnie, sprzedaży lub wymianie towarów i usług.  

Ca można zaliczyć do placówki handlowej?


Placówkami handlowymi są np.:

 • sklepy
 • stoiska, hurtownie, 
 • magazyny, 
 • domy towarowe, 
 • składnice.
Uwaga! Według PIP, za placówki handlowe nie uznaje się stacji benzynowych, aptek, kwiaciarni oraz cukierni.

Praca w placówkach handlowych, gdy święto przypada w niedziele 


Praca w placówkach handlowych jest bezwarunkowo zabroniona również w przypadku święta przypadającego w niedziele. Zakaz dotyczy jednak wyłącznie 13 świąt, które zostały określone 

w ustawie o dniach wolnych od pracy. 

Są to:
 • 1 stycznia – Nowy Rok,
 • 6 stycznia – Święto Trzech Króli,
 •  pierwszy dzień Wielkiejnocy,
 • drugi dzień Wielkiejnocy,
 • 1 maja – Święto Państwowe,
 •  3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja,
 • pierwszy dzień Zielonych Świątek,
 • dzień Bożego Ciała,
 • 15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,
 • 1 listopada – Wszystkich Świętych,
 • 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości,
 • 25 grudnia – pierwszy dzień Bożego Narodzenia,
 • 26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia.
Uwaga! Zakaz pracy w święta w placówkach handlowych dotyczy wszystkich pracowników w nich zatrudnionych, bez względu na rodzaj nawiązanej z nimi umowy o pracę. Nie dotyczy on jednak właścicieli takich placówek, a także osób, które pracodawca zatrudnia  na podstawie umów cywilnoprawnych (umowa zlecenia, o dzieło).

Kiedy można pracować w placówkach handlowych w niedziele?Praca w niedzielę w placówkach handlowych została dozwolona wyłącznie przy wykonywaniu prac, które są konieczne ze względu na ich użyteczność społeczną i codzienne potrzeby ludności.

Uwaga! W innych przypadkach pracodawca nie może polecić pracy w placówkach handlowych w niedzielę. 


Brak jasno określonej definicji pracy użytecznej społecznie, a także codziennych potrzeb ludności daje kolejną możliwość różnorodnej interpretacji tych pojęć i konieczności odwoływania się do stanowiska sądów w tym zakresie. 

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Wzór upomnienia dla pracownika

Kara upomnienia dla pracownika wzór Pracodawca ma prawo zastosować wobec pracownika, który nie przestrzega ustalonej organizacji oraz porządku w procesie pracy, przeisów BHP, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy:

Jak napisać pozew o rozwód?

Wzór pozwu o rozwód 1. Powód i pozwany Powód to osoba, która wnosi pozew o rozwód (może nim być każdy z małżonków), a pozwanym jest małżonek, z którym powód chce się rozwieść. W tym miejscu wpisuje się swoje dane (imię, nazwisko, dokładny adres), a niżej zamieszcza się dane małżonka.

Pozew o alimenty na dziecko wzór

Wzór pozwu o alimentyAlimentów na dziecko można domagać się, gdy nie mamy ślubu lub jesteśmy rozwiedzeni, a nawet, jeśli pozostajemy jeszcze formalnie małżeństwem, ale syn lub córka na stałe przebywają z nami i jest pod nasza opieką.