PIT-0 2015

Odliczenia w PIT-0

PIT-O wypełniamy przy korzystaniu z ulgi internetowej, rehabilitacyjnej, darowizny.

Ulga na internet 


Odliczenie przez następujące po sobie dwa lata przysługuje nam, jeśli w okresie poprzedzającym te lata nie korzystaliśmy z ulgi internetowej . 

Uwaga! Można odliczyć wydatki faktycznie poniesione na korzystanie z internetu, maksymalnie 760 zł rocznie. Aby skorzystać z tej ulgi, musimy mieć dokumenty, które potwierdzą te wydatki, zawierające m.in.: dane identyfikujące nas jako kupującego usługę, dane operatora, rodzaj zakupionej usługi i kwotę zapłaty. 

Odliczenie darowizny 


Możemy odliczyć darowizny przekazane na cele pożytku publicznego, kultu religijnego oraz krwiodawstwa.

Uwaga! Aby skorzystać z ulgi, musimy mieć dowód wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego, a w wypadku oddanej krwi zaświadczenia ze stacji krwiodawstwa o ilości oddanej krwi lub jej składników. 
Odliczamy:

  • do wysokości 6% dochodu, gdy przekazaliśmy darowiznę na cele pożytku publicznego, realizowane np. przez fundację, stowarzyszenie lub na cele kultu religijnego;
  • 130 zł za litr krwi lub jej składników - jeśli honorowo, tzn. bezpłatnie, oddaliśmy krew.
Uwaga! Łączna wartość wymienionych darowizn nie może przekroczyć 6% uzyskanego dochodu. 

  • do 100% dochodu - na cele charytatywno-opiekuńcze kościelnych osób prawnych (uprawnionych na podstawie odrębnych ustaw). 

Komentarze

Popularne posty