Odliczenia na dzieci 2015

Odliczenie ulgi na dzieci za 2014 r. 


Od 1 stycznia 2015 r. możemy korzystać z ulgi na dzieci na nowych, korzystniejszych zasadach. Ulga jest teraz większa i bardziej dostępna dla rodzin wielodzietnych.

Nowe rozwiązania w zakresie zwrotu, jak i podwyższenia ulgi na dzieci, można wykorzystać przy rozliczeniu za 2014 r., a to oznacza, że rodziny, które wychowują dzieci uzyskają wsparcie finansowe już podczas tegorocznego rozliczenia.

Uwaga! Rodziny wielodzietne, które rozliczą się elektronicznie, szybciej otrzymają zwrot podatku (w ciągu 30 dni). 

Kto może skorzystać z ulgi na dzieci? 


Z ulgi na dzieci mogą korzystać rodzice, opiekunowie prawni oraz rodziny zastępcze, składający roczne zeznanie PIT-36 lub PIT-37. Przysługuje ona na dzieci małoletnie (do 18. roku życia) oraz na pełnoletnie (do 25. roku życia), o ile uczą się lub studiują i w roku podatkowym nie uzyskały dochodu przekraczającego 3089 zł (do dochodu nie jest wliczana renta rodzinna).

Maksymalny zwrot podatku 


W zależności od liczby dzieci zmienia się także kwota maksymalnego zwrotu podatku:

  • jedno dziecko - 1112,04 zł;
  • dwoje dzieci - 2224,08 zł;
  • troje dzieci - 4224,12 zł;
  • czworo dzieci - 6924,12 zł. 
Za każde następne dziecko przysługuje dodatkowy zwrot w wysokości 2700 zł. 

Jeśli wychowujemy dwójkę lub więcej dzieci, wysokość uzyskanego przez nas dochodu w orku podatkowym niema znaczenia. 

Uwaga! Osoby wychowujące jedno dziecko obowiązuje limit dochodu i w tym przypadku odliczenie przysługuje pod warunkiem, że roczne dochody rodzica niebędącego w związku małżeńskim nie przekroczyły 56 tys. zł. W sytuacji osób pozostających w związku małżeńskim limit dotyczy łącznych dochodów małżonków i wynosi 112 tys. zł. Taki sam limit (czyli 112 tys. zł) dotyczy osób samotnie wychowujących dzieci. 

Komentarze

Popularne posty