Przejdź do głównej zawartości

Jak zmienić nazwisko?

Zmiana  nazwiska 


Masz nazwisko, którego się wstydzisz? Zobacz co powinieneś zrobić, by je zmienić.

Wniosek o zmianę nazwiska 


Wniosek o zmianę nazwiska należy złożyć w urzędzie stanu cywilnego (od 1 marca 2015 roku może to być dowolny urząd na terenie całej RP). Opłata skarbowa za wydanie decyzji w tej sprawie wynosi 37 zł.

Uwaga! Każdy wniosek musi być koniecznie uzasadniony. Zmiana nazwiska możliwa jest jedynie z ważnych względów, np. nazwisko ośmiesza albo nie licuje z godnością człowieka. Inne sytuacje, gdy jest to dopuszczalne to powrót do dawnego nazwiska (panieńskiego po rozwodzie) albo przysposobienie dziecka. 
Nie można zmienić nazwiska na historyczne, wsławione na polu kultury i nauki, działalności politycznej, społecznej albo wojskowej (chyba że osoba, która się ubiega o zmianę nazwiska posiada członków rodziny o takim nazwisku).

Uwaga! Wniosek o zmianę nazwiska zostanie rozpatrzony negatywnie także wtedy, gdy zachodzi obawa, że ktoś chce zmienić nazwisko, by uchylić się od odpowiedzialności cywilnej lub karnej.  


Jakie dokumenty potrzebne do zmiany nazwiska?  


Wraz z wnioskiem o zmianę nazwiska należy złożyć:

  • skrócony odpis aktu urodzenia;
  • jeżeli wnioskodawca pozostaje, bądź pozostawał, w związku małżeńskim - odpis skrócony aktu małżeństwa;
  • skrócone odpisy aktów urodzenia małoletnich dzieci;
  • dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej. 
Trzeba tez okazać urzędnikowi dokument tożsamości. 


Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Wzór upomnienia dla pracownika

Kara upomnienia dla pracownika wzór Pracodawca ma prawo zastosować wobec pracownika, który nie przestrzega ustalonej organizacji oraz porządku w procesie pracy, przeisów BHP, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy:

Jak napisać pozew o rozwód?

Wzór pozwu o rozwód 1. Powód i pozwany Powód to osoba, która wnosi pozew o rozwód (może nim być każdy z małżonków), a pozwanym jest małżonek, z którym powód chce się rozwieść. W tym miejscu wpisuje się swoje dane (imię, nazwisko, dokładny adres), a niżej zamieszcza się dane małżonka.

Pozew o alimenty na dziecko wzór

Wzór pozwu o alimentyAlimentów na dziecko można domagać się, gdy nie mamy ślubu lub jesteśmy rozwiedzeni, a nawet, jeśli pozostajemy jeszcze formalnie małżeństwem, ale syn lub córka na stałe przebywają z nami i jest pod nasza opieką.