Przejdź do głównej zawartości

Dodatkowy urlop macierzyński 2015

Dodatkowy urlop macierzyński 


Dodatkowy urlop macierzyński jest nieobowiązkowym urlopem, z którego może skorzystać pracownik bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego przysługującego na ogólnych zasadach.
Wymiar dodatkowego urlopu macierzyńskiego 


To:

  • do 6 tygodni w razie urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie;
  • do  8 tygodni w razie urodzenia bliźniąt lub większej ilości dzieci przy jednym porodzie. 
Uwaga! Jeżeli chcesz skorzystać z dodatkowego urlopu macierzyńskiego, to musisz wystąpić do pracodawcy z pisemnym wnioskiem w tym zakresie na co najmniej 14 dni przed datą jego rozpoczęcia.  

Zasady dodatkowego urlopu macierzyńskiego 


Musi on być podzielony na 2 części, która każda musi obejmować okres tygodnia lub wielokrotności bezpośrednio po zakończeniu korzystania przez pracownicę z podstawowego urlopu macierzyńskiego.

Uwaga! W przypadku podziału dodatkowego urlopu macierzyńskiego na części, druga z nich musi następować bezpośrednio po zakończeniu pierwszej. 

Dodatkowy urlop macierzyński dla pracownika-ojca 


Prawo do dodatkowego urlopu macierzyńskiego przysługuje również pracownikowi-ojcowi wychowującemu dziecko. Uzyska je zarówno wtedy, gdy pracownica wykorzysta cały przysługujący jej podstawowy urlop macierzyński, jak i wówczas, gdy po wykorzystaniu co najmniej 14 tygodni podstawowego urlopu macierzyńskiego po porodzie zrezygnuje z jego części na rzecz pracownika-ojca.

Uwaga! Składając wniosek o udzielenie dodatkowego urlopu macierzyńskiego ojciec dziecka musi wskazać w nim termin zakończenia urlopu macierzyńskiego przez matkę. 
Wniosek o dodatkowy urlop macierzyński należy złożyć w terminie nie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem korzystania z tego urlopu. We wniosku należy podać termin zakończenia  urlopu macierzyńskiego, a jeśli wniosek dotyczy drugiej części dodatkowego urlopu macierzyńskiego – termin zakończenia pierwszej części tego urlopu oraz okres dotychczas wykorzystanego urlopu.

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Wzór upomnienia dla pracownika

Kara upomnienia dla pracownika wzór Pracodawca ma prawo zastosować wobec pracownika, który nie przestrzega ustalonej organizacji oraz porządku w procesie pracy, przeisów BHP, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy:

Jak napisać pozew o rozwód?

Wzór pozwu o rozwód 1. Powód i pozwany Powód to osoba, która wnosi pozew o rozwód (może nim być każdy z małżonków), a pozwanym jest małżonek, z którym powód chce się rozwieść. W tym miejscu wpisuje się swoje dane (imię, nazwisko, dokładny adres), a niżej zamieszcza się dane małżonka.

Pozew o alimenty na dziecko wzór

Wzór pozwu o alimentyAlimentów na dziecko można domagać się, gdy nie mamy ślubu lub jesteśmy rozwiedzeni, a nawet, jeśli pozostajemy jeszcze formalnie małżeństwem, ale syn lub córka na stałe przebywają z nami i jest pod nasza opieką.