Przejdź do głównej zawartości

Posty

Wyświetlanie postów z luty, 2013

Przerwa w pracy kodeks pracy

Dla kogo przerwa w pracy?
Zgodnie z przepisami kodeksu pracy pracownik, który jest zatrudniony co najmniej 6 godzin dziennie, ma prawo do 15-minutowej płatnej przerwy.

Może z niej skorzystać w dowolnym momencie dnia, chyba że ze względu na charakter pracy, czas rozpoczęcia przerwy został przez kierownictwo firmy z góry określony.

Pracodawca ma także prawo wprowadzić jedną przerwę, która może trwać nie dłużej niż 60 minut i nie wlicza się jej do czasu pracy. Może być ona przeznaczona na spożycie posiłku lub załatwienie spraw osobistych.

Prawo do urlopu wychowawczego

Urlop wychowawczy
urlopu wychowawczegoma prawo skorzystać matka lub ojciec dziecka. Przysługuje on w wymiarze 3 lat w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, jednak nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 4 roku życia.

Rodzice mogą jednocześnie korzystać z urlopu wychowawczego, przez okres do 4 miesięcy. Urlop wychowawczy, może być wykorzystany najwyżej w 4 częściach.

Kary porządkowe kodeks pracy

Kary porządkowe w kodeksie pracy
Za nieprzestrzeganie przepisów BHP pracownikowi grozą dwa rodzaje konsekwencji:

kara porządkowa;w uzasadnionych przypadkach nawet zwolnienie z pracy. 
Kodeks pracy przewiduje trzy rodzaje kar porządkowych:

karę upomnienia; karę nagany orazkarę pieniężną.