BHP w pracy

Przestrzeganie BHP w pracy

BHP - ten skrót oznacza Bezpieczeństwo i Higienę Pracy. Znając zasady BHP pracownik będzie wiedział, jak zadbać w pracy o bezpieczeństwo, zdrowie i życie zarówno swoje, ja i pracujących z nim ludzi.
Szkolenie BHP

Przed rozpoczęciem pracy trzeba odbyć dwa szkolenia BHP:

 • pierwsze szkolenie jest instruktarzem ogólnym, podczas którego pracownik poznaje ogólne zasady BHP;
 • drugie szkolenie jest instruktażem stanowiskowym, podczas którego pracownik dowiaduje między innymi jak obsługiwać maszynę na której będzie pracował.

Co pewien czas pracodawca organizuje szkolenia, na których  przypominane są zasady BHP. Są to tzw. szkolenia okresowe.

Pracodawca podpisując z pracownikiem umowę o pracę ma wobec niego obowiązki w zakresie BHP.

I tak:

 • powinien przygotować stanowisko pracy tak, by nie zagrażało życiu i zdrowiu pracownika;
 • powinien poinformować pracownika o niebezpieczeństwach oraz o tym, jak sobie radzić w przypadku zagrożenia;
 • powinien pracownikowi zapewnić odzież ochronną (fartuch, okulary, rękawice, kask).

Pracownik również ma obowiązki związane z BHP:

 • powinien wykonywać swoją pracę w sposób bezpieczny dla siebie i innych;
 • powinien stosować się do poleceń pracodawcy i kierownika;
 • powinien uczestniczyć w szkoleniach BHP;
 • powinien wykonywać badania lekarskie;
 • powinien dbać o porządek w miejscu pracy
 • powinien nosić odzież ochronną;
 • powinien natychmiast powiadomić pracodawcę lub kierownika o wypadku w zakładzie pracy.


Komentarze

Popularne posty